#مهم-نیست-کیستم؟ در خود بنگر تو کیستی؟

مشخصات

موارد دیگر
حضرت@دوست
10672 پست

دنبال‌کنندگان

(45 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1130339-3d-فرد-کوچک-ایستاده-در-نزدیکی-به-یک-آیکون-اطلاعات.jpg a028f8c4-6b5f-4c6b-b8c4-3579fa04b2ff-4a35606.jpg i i
حضرت@دوست
حضرت@دوست
کردم برجان رقم شکر شب و مدح می
کامدن دوست را بود ز هر دو سبب

حضرت@دوست
حضرت@دوست
گرنه شبستی رخش کی شودی بی‌نقاب
ورنه میستی سرش کی شودی پر شغب

حضرت@دوست
حضرت@دوست
گفتم اگرچه مرا توبه درست است لیک
درشکنم طرف شب با تو به شکر طرب

حضرت@دوست
حضرت@دوست
گفتم کز بهر خرج هدیه پذیرد ز من
عارض سیمین تو این رخ زرین سلب

حضرت@دوست
حضرت@دوست
گفت که خاقانیا روی تو زرفام نیست
گفتم معذور دار زر ننماید به شب

حضرت@دوست
حضرت@دوست
درد عشق

دردی است درد عشق که درمان پذیر نیست
از جان گزیر هست و ز جانان گزیر نیست


حضرت@دوست
حضرت@دوست
شب نیست تا ز جنبش زنجیر مهر او
حلقهٔ دلم به حلقهٔ زلفش اسیر نیست

حضرت@دوست
حضرت@دوست
گفتا به روزگار بیابی وصال ما
منت پذیرم ارچه مرا دل‌پذیر نیست

حضرت@دوست
حضرت@دوست
دل بر امید وعدهٔ او چون توان نهاد
چون عمر پایدار و فلک دستگیر نیست

حضرت@دوست
حضرت@دوست
بی‌کار ماند شست غم او که بر دلم
از بس که زخم هست دگر جای تیر نیست

حضرت@دوست
حضرت@دوست
خود پرده‌ام دراندم و خود گویدم که هان
خاقانیا خموش که جای نفیر نیست

حضرت@دوست
حضرت@دوست
اندر جهان چنان که جهان است در جهان
او را به هر صف که بجوئی نظیر نیست

حضرت@دوست
حضرت@دوست
او را نظیر هست به خوبی در این جهان

خاقان اکبر است که او را نظیر نیست

حضرت@دوست
حضرت@دوست
یار آمدو ما خانه نبودیم . چهکنیم ؟

حضرت@دوست
حضرت@دوست
خیال تو


شمع شب‌ها به جز خیال تو نیست
باغ جان‌ها به جز جمال تو نیست

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15