من ترا در شعر هایم جستجو میکنم

مشخصات

موارد دیگر
آقای ؟没有人
10511 پست

دنبال‌کنندگان

(45 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1130339-3d-فرد-کوچک-ایستاده-در-نزدیکی-به-یک-آیکون-اطلاعات.jpg a028f8c4-6b5f-4c6b-b8c4-3579fa04b2ff-4a35606.jpg i i
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟

کِش صد هزار منزل بیش است در بِدایت

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
هر چند بردی آبم، روی از دَرَت نَتابم

جور از حبیب خوشتر کز مُدَّعی رعایت

دیدگاه
1401/09/4 - 02:13 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
عشقت رِسَد به فریاد ار خود به سانِ حافظ

قرآن ز بَر بخوانی در چاردَه روایت

دیدگاه
1401/09/4 - 02:12 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
فریبِ چشمِ جادویت

مدامم مست می‌دارد نسیمِ جَعدِ گیسویت

خرابم می‌کند هر دَم، فریبِ چشمِ جادویت

دیدگاه
1401/09/4 - 02:06 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن

که شمعِ دیده افروزیم در محرابِ ابرویت

دیدگاه
1401/09/4 - 02:01 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
سوادِ لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم

که جان را نسخه‌ای باشد ز لوحِ خالِ هندویت

دیدگاه
1401/09/4 - 01:59 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی

صبا را گو که بردارد زمانی بُرقِع از رویت

دیدگاه
1401/09/4 - 01:58 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
و گر رسمِ فنا خواهی که از عالم براندازی

برافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت

دیدگاه
1401/09/4 - 01:53 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
من و بادِ صبا مِسکین دو سرگردانِ بی‌حاصل

من از افسونِ چشمت مست و او از بویِ گیسویت

دیدگاه
1401/09/4 - 01:51 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی

نیاید هیچ در چشمش به جز خاکِ سرِ کویت

دیدگاه
1401/09/4 - 01:50 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
ز چینِ زلفِ کمندت

اگر به مذهبِ تو خونِ عاشق است مُباح

صلاحِ ما همه آن است کان تو راست صلاح

دیدگاه
1401/09/4 - 01:46 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
سَوادِ زلفِ سیاهِ تو جاعِلُ الظُّلُمات

بَیاضِ رویِ چو ماهِ تو، فالِقُ الاَصباح

دیدگاه
1401/09/4 - 01:45 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
ز چینِ زلفِ کمندت کسی نیافت خلاص

از آن کمانچهٔ ابرو و تیرِ چشم، نَجاح

دیدگاه
1401/09/4 - 01:44 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
ز دیده‌ام شده یک چشمه در کنار روان

که آشنا نکند در میان آن، مَلّاح

دیدگاه
1401/09/4 - 01:44 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
لبِ چو آبِ حیاتِ تو هست قُوَّتِ جان

وجودِ خاکیِ ما را از اوست ذکرِ رَواح

دیدگاه
1401/09/4 - 01:43 ·

دیدگاه
صفحات: 2 3 4 5 6