من ترا در شعر هایم جستجو میکنم

مشخصات

موارد دیگر
آقای ؟没有人
8682 پست

دنبال‌کنندگان

(42 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

110.jpg 0fa83c94fa30b43cc7395a28eb28ffb02.jpg 466f079e39a6f8240eef37e067fec3191.jpg غریبه.jpg
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
هیییییییییی

بدین افسونگری وحشی نگاهی
مزن بر چهره رنگ بی گناهی

شرابی تو شراب زندگی بخش
شبی می نوشمت خواهی نخواهی

دیدگاه
1401/05/23 - 00:47 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人برسی زبان

دیدگاه
1401/05/22 - 23:31 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
بر تن خورشید می پیچد به ناز
چادر نیلوفری رنگ غروب

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
تک درختی خشک در پهنای دشت
تشنه می ماند در این تنگ غروب

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
از کبود آسمان های

روشنی
می گریزد جانب آفاق دور

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
در افق بر لاله سرخ شفق
می چکد از ابرها باران نور

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
می گشاید دود شب آغوش خویش
زندگی را تنگ می گیرد به بر

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
باد وحشی می دود در کوچه ها
تیرگی سر می شکد از بام و در

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
شهر می خوابد به لالای سکوت
اختران نجوا کنان بر بام شب

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
نرم نرمک
باده مهتاب را

ماه می ریزد درون جام شب

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
نیمه شب ابری به پهنای سپهر
می رسد از راه و می تازد به ماه

دیدگاه
1401/05/22 - 22:34 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
جغد می خندد به روی کاج پیر
شاعری می ماند و شامی سیاه

دیدگاه
1401/05/22 - 22:33 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
دردل تاریک این شب های سرد
ای امید نا امیدی های من

دیدگاه
1401/05/22 - 22:32 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
برق چشمان تو همچون آفتاب
می درخشد بر رخ فردای من

دیدگاه
1401/05/22 - 22:31 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
هی روزگار ...................


[لینک]

صفحات: 5 6 7 8 9