#مهم-نیست-کیستم؟ در خود بنگر تو کیستی؟

مشخصات

موارد دیگر
حضرت@دوست
10672 پست

دنبال‌کنندگان

(45 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1130339-3d-فرد-کوچک-ایستاده-در-نزدیکی-به-یک-آیکون-اطلاعات.jpg a028f8c4-6b5f-4c6b-b8c4-3579fa04b2ff-4a35606.jpg i i
حضرت@دوست
حضرت@دوست

بی‌دیده کی شناسد خورشید را هنر

یا کوزه گر چه داند یاقوت را بها

دیدگاه
1401/09/8 - 02:02 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
ما را قضای بد به هوای تو درفکند

آری که هم قضای بلا باد بر قضا

دیدگاه
1401/09/8 - 02:00 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست

ای کاش آتشی ز کنار اندر آمدی

نه حسن تو گذاشتی و نه هوای ما

دیدگاه
1401/09/8 - 01:59 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
حکم قضای بود و گرنه چنین بدی

خاقانی از کجا و هوای تو از کجا

دیدگاه
1401/09/8 - 01:58 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
دنبال دلی باش.:هم
که دنبال دلی نیست

حضرت@دوست
حضرت@دوست
غمزه یار

بر من جفا ز غمزه یار است والسلام
خون در دلم ز جور نگار است والسلام

حضرت@دوست
حضرت@دوست
ای صبح! دم ز مهر مزن کافتاب ما
رخسار آن خجسته عذار است والسلام

حضرت@دوست
حضرت@دوست
ای باد! اگر به زلف نگارم رسی بگو
دل بی تو بی شکیب و قرار است والسلام

دیدگاه
1401/09/8 - 01:10 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست

تا هست جام نرگس شهلای او چنین
کارم همیشه خواب و خمار است والسلام

دیدگاه
1401/09/8 - 01:08 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
حبل المتین و عروه وثقای اهل حال
آن جعد زلف غالیه بار است والسلام

دیدگاه
1401/09/8 - 01:07 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
بی وصل گل، مپرس که چون است عندلیب
چون واقفی که همدم خار است والسلام

دیدگاه
1401/09/8 - 01:05 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست

ای بی خبر ز یار! چه پرسی نشان دوست
دنیا و آخرت همه یار است والسلام

دیدگاه
1401/09/8 - 01:04 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
ای سالک از مقام حقیقت مپرس حال
سرها ببین که بر سر دار است والسلام

دیدگاه
1401/09/8 - 01:03 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
ای دلبری که طالب عیشی به کام دل
ساقی رسید و فصل بهار است والسلام

دیدگاه
1401/09/8 - 01:00 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
ار نی حکایتی که میان من است و یار
شب تا به روز بوس و کنار است والسلام

صفحات: 5 6 7 8 9