من ترا در شعر هایم جستجو میکنم

مشخصات

موارد دیگر
آقای ؟没有人
10511 پست

دنبال‌کنندگان

(45 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1130339-3d-فرد-کوچک-ایستاده-در-نزدیکی-به-یک-آیکون-اطلاعات.jpg a028f8c4-6b5f-4c6b-b8c4-3579fa04b2ff-4a35606.jpg i i
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
چرا ز جان و دل من نگه نداری چشم

چنانکه روی و لب از من نگه همیداری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:14 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
بلای جان من آن نرگس سیه کار است

که داد جان و روان مرا نگونساری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:14 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
من از دو چشم دو خیری بورد بنگارم

تو آن دو زلف دو سوسن بمشگ بنگاری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:12 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
بزلف کژ چو عهد و وفای خویشتنی

بقد راست چو وعد شه جهانداری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:12 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
سر سعادت و سالار فتح ابونصر آن

کزو گرفت سعادت سری و سالاری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:11 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
هر آنچه خلق بیندیشد او بداند پاک

کلید سر ضمیر است و پشت بیداری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:11 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
خدایگانا جبارت از جهان بگزید

بفضل بر همه خلق داد جباری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:10 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
اگر بفضل کسی ملک را سزاوار است

تو ملک هفت جهان را چنان سزاواری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:10 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
مخالفان را سوزنده نار بی نوری

موافقان را تابنده نور بی ناری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:07 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
بمستی اندر داناتری ز هشیاران

بیک سخا تو در آز را بینباری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:07 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
نه با هوای تو گیرد گناه من یزدان

نه با مدیح تو گیرد دروغ من باری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:06 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
گناههای مرا و دروغهای مرا

کفایتی تو بدان و بدین ستغفاری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:06 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
ز خلعت تو زمین پیشه کرده بزازی

ز خلقت تو هوا پیشه کرده عطاری

دیدگاه
1401/09/3 - 03:04 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
کدام خصم که جانش به تیغ نگزائی

کدام دوست که حقش بدست نگذاری

دیدگاه
1401/09/3 - 02:55 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
زمانه اسب حرون بود و کره توسن

بزیر دولت تو کرده پیشه رهواری

دیدگاه
1401/09/3 - 02:55 ·

دیدگاه
صفحات: 6 7 8 9 10