مشخصات

موارد دیگر
.͜.
460 پست

دنبال‌کنندگان

(52 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_۲۰۲۲۰۷۳۰_۰۱۵۲۰۴.jpg IMG_20220629_132054_026.jpg IMG_20220623_172356_087.jpg IMG_20220528_233721_540.jpg
.͜.
.͜.
مَن باشم و وِی باشد و مِی باشد و نِی
کِی باشد و کِی باشد و کِی باشد و کِی...


.͜.
.͜.
⚪⚪⚪⚪⚪⚪
😁{-81-}

.͜.
.͜.
"سخت ترین کار دنیا این است که منطقی رفتار کنی؛ در حالی که احساسات دارد خفه ات می کند."

.͜.
.͜.
بارون اومد و یادم داد....

.͜.
.͜.
به نام خدای رنگین کمان،

داری می‌بینی؟

.͜.
.͜.
میگن
تو زبانِ فرانسه،
کلمه‌ای‌ هست به‌نامِ «Le tasian»

به معنای حجم زیادی از غم و اندوه؛
درحدی که مغز پاسخ منطقی برای کنترل شرایط نداره و قلب، از شدت اندوهِ زیاد، احساسات درستی ارائه نمیده.

دقیقا همون..

.͜.
.͜.
من هرکاری بکنم حالم بده؛ غذا می‌خورم حالم بده، راه می‌رم حالم بده، می‌شینم حالم بده، آهنگ گوش می‌دم حالم بده، فیلم میبینم حالم بده، می‌خوابم حالم بده، بیدار می‌شم حالم بده.
من نمی‌تونم خوب باشم من هرکاری کنم نمی‌تونم منِ قبل باشم.

.͜.
.͜.
آدم توی اعصاب خوردی‌هاش، چهار تا داد میزنه، در اتاق رو محکم‌ میکوبه به هم، ولی بازم گوشش به دره، که یکی بیاد در بزنه ببینه چی شده. آدم همیشه نیاز داره یکی نگاهش کنه از بیرون، که بفهمه درون دلش چه خبره، اگر این نبود که در رو محکم نمی‌بست. می‌بست؟

.͜.
.͜.
اگه دیگه منو اینجا ندیدید
ماچ به کله هاتون


🤍✨مهرابه.

.͜.
.͜.
{-172-}
IMG_۲۰۲۲۰۷۳۰_۰۱۵۲۰۴.jpg

.͜.
.͜.
دیدن ادم غریبه ای توی خواب
که باعث ارامش میشه! عجیبه

.͜.
.͜.
کاش ی ناجی پیدا میشد، بر میداشت میبرد....

.͜.
.͜.
بهتر است خودت باشی و هیچ دوستی نداشته باشی تا اینکه مثل دوستانت باشی و خودت رو نداشته باشی.

.͜.
.͜.
وقتی عیب های خود را پذیرفتید، هیچکس نمی تواند از آنها علیه شما استفاده کند.

.͜.
.͜.
خدایا خودت صبر بده..

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15