من ترا در شعر هایم جستجو میکنم

مشخصات

موارد دیگر
آقای ؟没有人
8683 پست

دنبال‌کنندگان

(42 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

110.jpg 0fa83c94fa30b43cc7395a28eb28ffb02.jpg 466f079e39a6f8240eef37e067fec3191.jpg غریبه.jpg
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
از لب پیمانه

غیر عشق او ، که دردش عین درمان گشتن است
حاصل هر کار دیگر جفت حرمان گشتن است

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
خوشدلی خواهی پی او گیر ، کاندر باغ مهر
صبح را از بوی این گل ذوق خندان گشتن است

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
شمع را زان رو خوش افتاده ست این خود سوختن
کز فنای تن هوای او همه جان گشتن است

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
تا نهادی گنج راز عشق خود در خاک ما
قدسیان را ملتمس تشریق انسان گشتن است

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
تا سر زلف تو شد بازیچه ی دست نسیم
کار و بار جمیع مشتاقان پریشان گشتن است

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
جام بشکستند و اکنون وقت گل خون می خورند
حاصل آن توبه کردن این پشیمان گشتن است

دیدگاه
1401/05/25 - 14:16 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
از لب پیمانه ، گر سر می رود ، لب بر مگیر
مرد را از جان گذشتن به ز پیمان گشتن است

دیدگاه
1401/05/25 - 14:16 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
سایه ! ایمان خلیلی نیست در این دام کفر
ورنه آتش را همان شوق گلستان گشتن است

دیدگاه
1401/05/25 - 14:16 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
نشاط نغمه کجا

کنار امن کجا ، کشتی شکسته کجا
کجا گریزم از اینجا به پای بسته کجا

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
ز بام و در همه جا سنگ فتنه می بارد
کجا به در برمت ای دل شکسته کجا

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
فرو گذاشت دل آن بادبان که می افراشت
خیال بحر کجا این به گل نشسته کجا

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
چنین که هر قدمی همرهی فروافتاد
به منزلی رسد این کاروان خسته کجا

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
دلا حکایت خکستر و شراره مپرس
به بادرفته کجا و چو برق جسته کجا

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
چه عیش خوش ز دل پاره پاره می طلبی
نشاط نغمه کجا چنگ زه گسسته کجا

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
بپرس سایه ز مرغان آشیان بر باد
که می روند ازین باغ دسته دسته کجا

صفحات: 1 2 3 4 5