#مهم-نیست-کیستم؟ در خود بنگر تو کیستی؟

مشخصات

موارد دیگر
حضرت@دوست
10672 پست

دنبال‌کنندگان

(45 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1130339-3d-فرد-کوچک-ایستاده-در-نزدیکی-به-یک-آیکون-اطلاعات.jpg a028f8c4-6b5f-4c6b-b8c4-3579fa04b2ff-4a35606.jpg i i
حضرت@دوست
حضرت@دوست
تا برد دل ز من سر زلف معنبرش
از بوی دل شده است دماغی معنبرم

حضرت@دوست
حضرت@دوست
جان من است گرچه نمی‌بینمش چو جان
بی جان چگونه عمر گرامی به سر برم

حضرت@دوست
حضرت@دوست
از پای می درآیم و آگاه نیست کس
تا عشق آن نگار چه سر داشت در سرم

دیدگاه
1401/09/7 - 15:18 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
غم می‌رسد به روی من از سوی آن نگار
شادی به روی غم که غم اوست رهبرم

حضرت@دوست
حضرت@دوست
در عشق او دلی است مرا بی خبر ز خویش
وز هر چه زین گذشت خبر نیست دیگرم

حضرت@دوست
حضرت@دوست
تا بو که پای باز نگیرد ز خاک خود
با خاک راه رهگذر او برابرم

حضرت@دوست
حضرت@دوست
زان آمده است با من بیدل به در برون
کز دیرگاه خاک در آن سمن برم

دیدگاه
1401/09/7 - 15:16 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
بر خاک خویش می‌گذرد همچو باد و من

بادی به دست مانده و بر خاک آن درم

حضرت@دوست
حضرت@دوست
گفتم بیا و خانه فروشی بزن مرا
گفتا برو که من ز چنین ها نمی‌خرم

دیدگاه
1401/09/7 - 15:14 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
گفتم که گوش دار ز عطار یک سخن
گفتا خمش که سر به سخن در نیاورم

حضرت@دوست
حضرت@دوست
عه...............هوس روی تو کردم
چه کنم

دیدگاه
1401/09/7 - 15:11 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
نیازو توو خودم کشتم

بدون تو چه پروازی چه احساسی چه آوازی
تویی که از صدای من شراب کهنه میسازی
بیا خوبم که میدانم در این بازی نمیبازی

حضرت@دوست
حضرت@دوست
نیازو توو خودم کشتم که هرگز تا نشه پشتم
زدم بر چهره ام سیلی که هرگز وا نشه مشتم

حضرت@دوست
حضرت@دوست
من آن خنجر به پهلوویم که دردم را نمی گویم
به زیر ضربه های غم نیفتد خم به ابرویم

حضرت@دوست
حضرت@دوست
مرا اینگونه گر خواهی دلت را آشیانم کن
من آن نشکستنی هستم بیا و امتحانم کن ، بیا و امتحانم کن

صفحات: 7 8 9 10 11