من ترا در شعر هایم جستجو میکنم

مشخصات

موارد دیگر
آقای ؟没有人
8682 پست

دنبال‌کنندگان

(42 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

110.jpg 0fa83c94fa30b43cc7395a28eb28ffb02.jpg 466f079e39a6f8240eef37e067fec3191.jpg غریبه.jpg
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
صدف سینه من عمری
گهر عشق تو پروردست
کس نداند که درین خانه
طفل با دایه چه ها کردست

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
همه ویرانی و ویرانی
همه خاموشی و خاموشی
سایه
افکنده به روزنها
پیچک خشک فراموشی

دیدگاه
1401/05/21 - 01:14 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
روزگاری است درین درگاه
بوی مهر تو نه پیچیدست
روزگاری است که آن فرزند
حال این دایه نپرسیدست

دیدگاه
1401/05/21 - 01:13 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
من و آن تلخی و شیرینی
من و ‌آن سایه و روشنها
من و این دیده اشک آلود
که بود خیره به روزنها

دیدگاه
1401/05/21 - 01:13 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
یاد باد آن شب بارانی
که تو
در خانه ما بودی

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
شبم از روی تو روشن بود
که تو یک سینه صفا بودی
رعد غرید و تو لرزیدی
رو به آغوش من آوردی

دیدگاه
1401/05/21 - 01:11 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
کام ناکام مرا خندان
به یکی بوسه روا کردی
باد هنگامه کنان برخاست
شمع لبخند زنان بنشست
رعد در خنده ما گم شد

دیدگاه
1401/05/21 - 01:09 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
برق در سینه شب بشکست
نفس تشنه
تبدارم
به نفس های تو می آویخت

دیدگاه
1401/05/21 - 01:08 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
خود طبعم به نهان می سوخت
عطر شعرم به فضا می ریخت

دیدگاه
1401/05/21 - 01:06 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
چشم بر چشم تو می بستم
دست بر دست تو می سودم
به تمنای تو می مردم
به تماشای تو خوش بودم

دیدگاه
1401/05/21 - 01:05 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
چشم بر چشم تو می بستم
شور و شوقم به سراپا بود
دست بر دست تو می رفتم
هرکجا
عشق تو می فرمود

دیدگاه
1401/05/21 - 01:03 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
از لب گرم تو می چیدم
گل صد برگ تمنا را
در شب چشم تو میدیدم
سحر روشن فردا را

دیدگاه
1401/05/21 - 01:00 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
سحر روشن فردا کو
گل صد برگ تمنا کو
اشک و لبخند و تماشا کو
آنهمه قول و غزل ها کو

دیدگاه
1401/05/21 - 00:59 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
باز امشب شب بارانی است
از هوا سیل بلا ریزد
بر من و عشق غم آویزم
اشک از چشم خدا ریزد

دیدگاه
1401/05/21 - 00:59 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
من و اینهمه آتش هستی سوز
تا جهان باقی و جان باقی است
بی تو در گوشه تنهایی
بزم دل باقی و غم ساقی است

دیدگاه
1401/05/21 - 00:58 ·

دیدگاه
صفحات: 7 8 9 10 11