مشخصات

موارد دیگر
Bita
476 پست

دنبال‌کنندگان

(19 کاربر)

بازدیدکننده

Bita
Bita
دل از این عمر سیه روز

به تنگ آمده است

Bita
Bita
نفس کشیدن که زندگی کردن نیست

Bita
Bita
در دلم
آهسته
می گرید کسی

Bita
Bita
پر از خاطرات ترک خورده ایم ...

Bita
Bita
و منی که در من افسرده شده بود

Bita
Bita
راه امشب

میکشد سویت مرا ...

Bita
Bita
آنچه گفته نمیشود

اشک میشود

Bita
Bita
ندیدی جانم از غم ناشکیباست ...

Bita
Bita
یاد او کردم ز جان

صد آه درد الود خاست

Bita
Bita
و خدا رحم‌کند این همه دلتنگی را ...

Bita
Bita
چشاش و یه آن بست

پاییز شد

Bita
Bita
ما را هوای اوست

که مارا هواست او ...

Bita
Bita
و صبوری مرا
کوه تحسین میکرد

Bita
Bita
ببین سراغ مرا هیچ کس نمیگیرد
مگر که نیمه شبی
غصه ای ، غمی ، چیزی

Bita
Bita
ادمیزاد

طومار طولانی انتظار است

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15