من ترا در شعر هایم جستجو میکنم

مشخصات

موارد دیگر
آقای ؟没有人
10511 پست

دنبال‌کنندگان

(45 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1130339-3d-فرد-کوچک-ایستاده-در-نزدیکی-به-یک-آیکون-اطلاعات.jpg a028f8c4-6b5f-4c6b-b8c4-3579fa04b2ff-4a35606.jpg i i
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
دوست به هندوی خود گر بپذیرد مرا

گوش من و تا به حشر حلقه هندوی دوست

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
گر متفرق شود خاک من اندر جهان

باد نیارد ربود گرد من از کوی دوست

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل

روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

هر غزلم نامه‌ایست صورت حالی در او

نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست

دیدگاه
1401/09/1 - 20:53 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
لاف مزن سعدیا شعر تو خود سحر گیر

سحر نخواهد خرید غمزه جادوی دوست

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
مرا چِشمی است خون افشان

ز دست آن کمان ابرو

جهان بس فِتنه خواهد دید

از آن چشم و!!

از آن ابرو

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


شب همه عاشقان بیدل خوش باد

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
سازمخالف میزنید .


آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

بارون بارون بارون بباره دستتو بگیرم آروم دوباره♪•

بگی دیوونگی قانون نداره بگم به تو همه دلتنگیامو من آواره

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
متاسفانه من علاقه به فوتبال ندارم .
جهت اطلاع و خطاب........

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
به صحرای جنون


مرا دل از خرابات مغان بیرون نخواهد شد

چه سوی خانقاهش ره نمایم چون نخواهد شد

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

به طوف گلشن و گل رند عاشق را کجا جویی؟
که جز با روی گلرنگ و می گلگون نخواهد شد

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

به صحرای جنون هر کو قدم زد چون مرا بیند
پی تعلیم سودا جانب مجنون نخواهد شد

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

ته هر وصله ای از خرقه ام کز یکدرم باشد
به جز وجه شراب و شاهد موزون نخواهد شد

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

ز جام وصلش از یکقطره بویی هم نخواهد یافت
دلم تا در هوایش قطره قطره خون نخواهد شد

صفحات: 12 13 14 15 16