من ترا در شعر هایم جستجو میکنم

مشخصات

موارد دیگر
آقای ؟没有人
8683 پست

دنبال‌کنندگان

(42 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

110.jpg 0fa83c94fa30b43cc7395a28eb28ffb02.jpg 466f079e39a6f8240eef37e067fec3191.jpg غریبه.jpg
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
سروی کشیده قـد بــه بلندای آسمان
کآرد به یاد ِ زنـده ی آزاده ، دار عشق

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
آغــوش لاله خفتـه یکی نـو شکفته ای
قلبـش پـر از ستاره و خود افتخار عشق

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
از نـه فلک بـرای تـماشا نشستـــه اند
بر جلوه های عـاطفه در گلعـذار عشق

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
عـالم نـدیـده است بـدینسان تـحقّــقی
در عرض یک غروب گلستان به یار عشق

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
نوشته با این دمنوش خود را لاغر کنید

هادی کدام دم نوش را میگه

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
زندگی

در بهـــــاری روشن از امــواج نـــور
در زمستــــان غبــــار آلــــــود و دور
یـا خـزانی خـالی از فریــــــاد و شور
مرگ من روزی فــــرا خــواهد رسید

روزی از این تلـــخ و شیرین روزهـا
روز پـــوچی همچو روزان دگــــــــر

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
ســــایه ای ز امروزهـــا ، دیروزهــا
دیدگـــــانم همچو دالان هــــای تــــــار
گـــونه هـــایم همچو مرمر هـای سرد

ناگهــــان خـــوابی مرا خـــواهد ربود
من تهی خــــواهم شد از فریــــاد درد

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
خـاک می خواند مرا هر دم به خویش
می رسند از ره کـــه در خــــاکم نهند

آه ... شـــــاید عــــاشقـــــانم نیمه شب
گــــل به روی گـــــور غمنــــاکم نهند

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
بعد من ، نـــــاگه به یک سو می روند
پـــرده هــــــای تیره ی دنیــــــــای من
چشمهـــــای ناشنـــــاسی می خـــــزند

روی کــــــاغذ هـــا و دفترهـــــای من
در اتــــــاق کــــــــوچکم پـــــا می نهد

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
بعد من ، بــــا یـــــاد من بیگــــــانه ای
در بـــر آئینه می مـــــاند به جــــــــای
تــــــــار موئی ، نقش دستی ، شانه ای

می رهم از خویش و می مانم ز خویش
هر چه بر جا مــــــانده ویران می شود

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

روح من چــــون بــادبــان قـــــــــایـقی
در افقهـــــا دور و پنهـــــــان می شود
می شتــــــابد از پـی هم بی شکـــــیب
روزهــــا و هفته هـــــــا و ماه هـــــــا

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
چشم تــــو در انتظــــــــار نــــــامه ای
خیره می مــــاند بــــه چشم راه هــــــا
لیک دیگــــر پیکـــــر سرد مــــــــــرا
می فشـــــارد خاک دامنگیر خــــاک !

بی تو ، دور از ضربه هـــــای قلب تو
قلب من می پوسد آنجــــــا زیر خــاک

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
بعد هـــــا نــــــام مرا بــــــاران و بــاد
نــــــرم می شویند از رخســــار سنگ
گور من گمنــــــام می مــــــــاند به راه
فارغ از افســـــانه هـــای نــــام و ننگ

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
از پی پولی خسته شدی ؟؟؟؟

ما هم مثل شما{-7-}

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
آخر دنیا همینجاست قاصدک

صفحات: 12 13 14 15 16