من ترا در شعر هایم جستجو میکنم

مشخصات

موارد دیگر
آقای ؟没有人
8683 پست

دنبال‌کنندگان

(42 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

110.jpg 0fa83c94fa30b43cc7395a28eb28ffb02.jpg 466f079e39a6f8240eef37e067fec3191.jpg غریبه.jpg
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
بریم خواب {-7-}

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
ای دل

چه غریب ماندی ای دل ! نه غمی ، نه غمگساری
نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد
که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

چه چراغ چشم دارد از شبان و روزان
که به هفت آسمانش نه ستاره ای ست باری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
دل من ! چه حیف بودی که چنین ز کار ماندی
چه هنر به کار بندم که نماند وقت کاری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
نرسید آن ماهی که به تو پرتوی رساند
دل آبگینه بشکن که نماند جز غباری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
همه عمر چشم بودم که مگر گلی بخندد
دگر ای امید خون شو که فرو خلید خاری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
سحرم کشیده خنجر که ، چرا شبت نکشته ست
تو بکش که تا نیفتد دگرم به شب گذاری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
به سرشک همچو باران ز برت چه برخورم من ؟
که چو سنگ تیره ماندی همه عمر بر مزاری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
چو به زندگان نبخشی تو گناه زندگانی
بگذار تا بمیرد به بر تو زنده واری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
نه چنان شکست پشتم که دوباره سر بر آرم
منم آن درخت پیری که نداشت برگ و باری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
سر بی پناه پیری به کنار گیر و بگذر
که به غیر مرگ دیگر نگشایدت کناری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
به غروب این بیابان بنشین غریب و تنها
بنگر وفای یاران که رها کنند یاری

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
این عشق

این عشق ، چه عشق است ؟ ندانیم که چون است
عقل است و جنون است و نه عقل و نه جنون است

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
فرزانه چه دریابد و دیوانه چه داند ؟
از مستی این باده که هر روز فزون است

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15