من ترا در شعر هایم جستجو میکنم

مشخصات

موارد دیگر
آقای ؟没有人
8683 پست

دنبال‌کنندگان

(42 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

110.jpg 0fa83c94fa30b43cc7395a28eb28ffb02.jpg 466f079e39a6f8240eef37e067fec3191.jpg غریبه.jpg
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
متن های عربی سلام بر امام حسین علیه سلام مکتوب شده بر سقف ضریح مطهر ایشان

.السلام علی ابن فاطمة الزهرا (س)
“سلام بر پسر فاطمه زهرا (س)”

السلام علی خامس اصحاب الکساء
سلام بر پنجمین نفر اصحاب کساء”

دیدگاه
1401/05/16 - 10:57 ·

دیدگاه
آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

السلام علی شهید الشهدا
“سلام بر شهید شهیدان”
السلام علی المرمّل باالدماء
“سلام بر آغشته به خون ها”

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

السلام علی المقطوع الوتین
“سلام بر کسی رگ قلبش را بریدند”
السلام علی المظلوم بلا ناصر
“سلام بر مظلومی که یاوری نداشت”

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

السلام علی الشیب الخضیب
“سلام بر محاسنی که با خون رنگین شد”
السلام علی الخدّ التریب
“سلام بر گونه خاک آلود”

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

السلام علی البدن السلیب
“سلام بر بدنی که عریان ماند”
السلام علی المغسل بدم الجراح
سلام بر کسی که با خون زخم ها شسته شد”

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

السلام علی الرّأس المرفوع
“سلام بر سری که بالای نیزه ها رفت”
السلام علی النّسوة البارزات

“سلام بر آن بانوان بیرون آمده (از خیمه ها)”

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

السلام علی الأعضاء المقطّعات

“سلام بر آن اعضای قطعه قطعه شده”
السلام علی المدفونین بلا أکفان
“سلام بر شهدایی که بدون کفن دفن شدند.”

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
قَدمتُ .. وعَفْوَکَ عن مَقدَمی

حسیراً ، أسیراً ، کسیراً ، ظَمی
آمده‌ام.. عذر مرا بپذیرکه این چنین حسرت‌زده، اسیر، شکسته‌پر و تشنه آمدم

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

قدِمتُ لأ ُحرِمَ فی رَحْبَتیْک سلامٌ لِمَثواکَ من مَحرَم
آمده‌ام تا در محضر تو احرام ببندماز این مکان احرام بر خاک تو سلام
فَمُذْ کنتُ طفلاً رأیتُ الحسین مَناراً إلى ضوئهِ أنتَمی
از کودکی حسین برای منگنبدی بود که خود را به نور او متصل می‌کردم

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

ومُذْ کنتُ طفلا ًوجَدتُ الحسین مَلاذاً بأسوارِهِ أحتَمی
از کودکی حسین برایمپناه‌گاهی بود که به دیوارهایش پناه می‌گرفتم
وَمُذْ کنتُ طفلاً عرفتُ الحسین رِضاعاً.. وللآن لم أفطَمِ
از کودکی و از هنگامی که شیرخواره بودمحسین را می‌شناسم و تا به امروز هنوز هم شیرخواره هستم

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

سلامٌ علیکَ فأنتَ السَّلام وإنْ کنتَ مُخْتَضِباً بالدَّمِ
بر تو سلام که تو خود سلامیهر چند که در خون غلتیده باشی
وأنتَ الدَّلیلُ إلى الکبریاء بما دیس من صدرک الأکرم
تویی که سینه گرامیت لگدمال شد دلیل کبریاء و بزرگی هستی

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

وإنَّکَ مُعْتَصَمُ الخائفین
یا مَن مِن الذَّبح ِ لم یُعصمِ
ای آن که ذبح شدتو دستگیر انسان‌های هراسانی
لقد قلتَ للنفسِ هذا طریقُکِ لاقِی بِهِ الموتَ کی تَسلَمی
به جان خویش گفتی این راه توستبرای آن که اسلام بیاوری با مرگ دیدار کن

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

وخُضْتَ وقد ضُفِرَ الموتُ ضَفْراً فَما فیهِ للرّوحِ مِن مَخْرَمِ
پا در میدان نهادی و مرگ پیروز شدبی‌آن که در روح تو خللی وارد کند

وَما دارَ حَولَکَ بَل أنتَ دُرتَ على الموتِ فی زَرَدٍ مُحکَمِ
مرگ ترا در برنگرفت بلکه این تو بودیکه با زرهی محکم مرگ را در برگرفتی

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

من الرَّفْضِ ، والکبریاءِ العظیمهِ حتى بَصُرتَ ، وحتى عَمِی
با نهایت ابا و عظمت کبریاچه با چشمان بینا و چه با چشمان نابینا
فَمَسَّکَ من دونِ قَصدٍ فَمات وأبقاکَ نجماً من الأنْجُمِ!
بی‌آن که بداند ترا دربرگرفت و خود جان دادو تو را مبدل به ستاره‌ای جاودان کرد!

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人
قر بون امام حسین برم از بس از ظهر شربت یخ خوردم .{-7-}

کارم به تخت تزریقات رسید {-18-}
جا تون خالی دوتا آمپور زدم با کلی قرص شربت گرفتم{-7-}

صفحات: 9 10 11 12 13