آسید علی هستم *مقدم تمام دوستان گرامی *❤️* وتنها عشق می ماند ..در خاطره ها*❤️*

مشخصات

موارد دیگر
از تبار❤️ آدم
5999 پست

دنبال‌کنندگان

(37 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images 282971_558.jpg most-amazing-world-flowers-5.jpg 654546523-parsnaz-com.jpg
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
خو دوستان نماز روزه شما قبول حق .
تصمیم گرفتم یه مدت سایت نیام.
امید وارم همه به آرزوی قلبی شو ن برسند


از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
به قول استادم. ماه رمضون ماه آدم شدن است .ماه باز سازی .مرمت واحیابنا وجودی و عملی انسان است ..ماه رمضون . شکم گرسنه نمی طلب ..افکار درست .بینش صحیح میطلب ..مراقب عمل و صحبت در هر زمینه باش. که شب احیا به جای ال عف ..خدا نزنه بس گردند بگی علف ..
از ما گفتن.
از تو نشنیدن

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
شبستان غم
به پا گر خلد خار به آسان بر آید
چه سازم ز خاری که بر دل نشیند

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
چرا سایت در حال هنگه

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد/ عشق دیده زان سوی بازار او بازارها
این عقل است که عاشق می شود و از سود و زیان دنیوی دست میکشد در اینجا هم منظور شیخ اجل نهیب زدن به عقل و شخص عاقل است و میگوید وقتش رسیده که حساب و کتاب های خسته کننده دنیا را رها کنی و به سوی کمال حرکت کنی و این کار میسر نمیشود مگر با عاشق شدن

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
ملامتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا

که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل
عقل و عشق دو سر یک ریسمان هستند که هر کدام میکوشد آن را به سوی خود بکشد و همواره در کشاکش هستند و عاشقی دیوانگی ست که البته ارزشش را دارد.

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل
ای آدم عاقل گرفتار اگر آسودگی و آرامش میخواهی پس عاشقی پیشه کن تا از شر عقل و ترسهای پراکنده در گوشه گوشه زندگی رها شوی و نیروی خود را متمرکز یک گوشه کنی

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
با خار سخن گفتند .به زهر گل سمی ست

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
خو بریم کمی دعا بخونیم واسه سحر یا حق
تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد
هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
دوش رفتم به در میکده خواب آلوده
خرقه‏تر دامن و سجاده شراب آلوده

آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش
گفت بیدار شوای رهرو خواب آلوده

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت
ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
سحر کرشمه چشمت به خواب می‏دیدم
زهی مراتب خوابی که به ز بیداری است

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز
که غوغا می‏کند در سر خیال خواب دوشینم

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
مگر دیوانه خواهم شد درین سودا که شب تا روز
سخن با ماه می‏گویم پری در خواب می‏بینم

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
از چشم تو دیشب غزلی ناب نوشتم..
.با خون دل و چشم پر از آب نوشتم

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15