#مهم-نیست-کیستم؟ در خود بنگر تو کیستی؟

مشخصات

موارد دیگر
حضرت@دوست
10672 پست

دنبال‌کنندگان

(45 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1130339-3d-فرد-کوچک-ایستاده-در-نزدیکی-به-یک-آیکون-اطلاعات.jpg a028f8c4-6b5f-4c6b-b8c4-3579fa04b2ff-4a35606.jpg i i
حضرت@دوست
حضرت@دوست
وصلش ز دست رفت که کیسه وفا نکرد
زخمش به دل رسید که سینه سپر نداشت

حضرت@دوست
حضرت@دوست
گفتند خرم است شبستان وصل او
رفتم که بار خواهم دیدم که در نداشت

حضرت@دوست
حضرت@دوست
گفتم که بر پرم سوی بام سرای او
چه سود مرغ همت من بال و پر نداشت

حضرت@دوست
حضرت@دوست
خاقانی ارچه نرد وفا باخت با غمش
در ششدر اوفتاد که مهره گذر نداشت

دیدگاه
1401/09/9 - 02:09 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
دختره پیام داده {-54-}
من استرس دارم شدید .... {-15-}
شما چی....
طرف نوشته واسه بازی ؟؟؟؟؟
دختر گفته نه بابا شام را سوزندم. {-18-}{-18-}{-18-}

دیدگاه
1401/09/8 - 22:38 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
{-18-}{-65-}{-62-}{-90-}ما بردیم {-65-}{-65-}ما بردیم {-90-}{-90-}یا گول خوردیم {-18-}{-18-}
{-95-}فیلم هندی تو اینشرایط حال میده من رفتم {-127-}{-127-}

دیدگاه
1401/09/8 - 22:19 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
بر یقینم کز فراق او به جان ایمن نیم

وین نبودی گر به وصل او گمانستی مرا

حضرت@دوست
حضرت@دوست

آفت جان است و آنگه در میان جان مقیم

گرنه در جان اوستی کی باک جانستی مرا

حضرت@دوست
حضرت@دوست
مرقد خاقانی از فرقد نهادی بخت من

گر به کوی او محل پاسبانستی مرا

حضرت@دوست
حضرت@دوست
یاران بی وفا


ای پار دوست بوده و امسال آشنا
وی از سزا بریده و بگزیده ناسزا

حضرت@دوست
حضرت@دوست
ای سفته درّ وصل تو الماس ناکسان

تا کی کنی قبول، خسان را چو کهربا

دیدگاه
1401/09/8 - 02:06 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
چند آوری چو شمس فلک هر شبانگهی

سر بر زمین خدمت یاران بیوفا

حضرت@دوست
حضرت@دوست

آن را که خصم ماست شدی یار و همنفس

با آنکه کم ز ماست شدی یار و آشنا

حضرت@دوست
حضرت@دوست
الحق سزا گزیدی و حقا که در خور است

پیش مسیح مائده و پیش خر گیا

دیدگاه
1401/09/8 - 02:03 ·

دیدگاه
حضرت@دوست
حضرت@دوست
بودیم گوهری به تو افتاده رایگان

نشناختی تو قیمت ما از سر جفا

دیدگاه
1401/09/8 - 02:03 ·

دیدگاه
صفحات: 4 5 6 7 8