خیر مقدم فضول باشی***

مشخصات

موارد دیگر
از تبار❤️ خاک
7052 پست

دنبال‌کنندگان

(38 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images 282971_558.jpg most-amazing-world-flowers-5.jpg 654546523-parsnaz-com.jpg
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
با هر خدا حافظی قلبم
قلبم به شماره می افتد .
که ایا برگشتی هست

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
و من ترا در تصویر خیالم کشیده ام
ای هاله ماه

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
و زیبا ترین شعر
چشمان توست

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
زیبا ترین آهنگ ...
رقص گیسوار تو بود

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
تو همه شعر

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
یا جای دیگه میگه

کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش. عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
بقول حافظ

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد.

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک


من از زیبای های دنیا .........
...................
فقط ترا دارم

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
جامونده...

دو چشم مست میگونت ببرد آرام هشیاران.
دو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
....................

يا رب سببي ساز که يارم به سلامت. بازآيد و برهاندم از بند ملامت

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
.................
مخاطب خیالم ..........

دریه کلام تمام.
, فریاد که از شش جهتم راه ببستند.
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
تا چاربند عقل را ویران کنی اینگونــه شـو

دیوانه خود دیوانه دل دیوانه سر دیوانه جان

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
دل را به کف هرکه دهم باز پس آرد…

کس تاب نگهداری دیوانه ندارد!

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
در اولین دیدار ھــــم بوی جنون آمد ز تــــو

وقتی نشستی اندکی نزدیک تر دیوانه جان

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
چون می نشستی پیش من گفتم که اینک خویش من

ای آشنــــا در چشـــــم من با یک نظر دیوانــــــــه جان

صفحات: 13 14 15 16 17