........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
{ Սիդ@阿里陌生人 }
1465 پست

دنبال‌کنندگان

(15 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1567967106369403_orig.jpg images 0fb37c2ae12b65b20c3b21a8a9f69048.jpg 6169a3e9242181f95efa4046829109ec.jpg
{ Սիդ@阿里陌生人 }
1562336916893921_thumb.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
من نوشتم که تورا دوست ندارم ای کاش.......... نامه ام گم بشود، نامه رسان برگردد.
[لینک]

دیدگاه
1398/04/14 - 20:00 ·

دیدگاه
{ Սիդ@阿里陌生人 }
8239707_952.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺯ ﻋﺸﻘﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺎﺩ ﺭﻭﺍﻧﯿﻢ..... اﻧﺪﺭ ﻣﺮﺽ ﻋﺸﻖ ﺑه جز ﻋﺸﻖ ﺩﻭﺍ ﻧﯿﺴﺖ
[لینک]

{ Սիդ@阿里陌生人 }
rosgol.ir (45).gif { Սիդ@阿里陌生人 }
مرد را دردی اگر باشد خوش است ...درد بی دردی علاجش آتش است [لینک ]

{ Սիդ@阿里陌生人 }
Red-roses-15.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
ز کدام ره رسیدی؟ ز کدام در گذشتی. ........ندیده دیده ناگه به درون دل فتادی. [لینک ]

{ Սիդ@阿里陌生人 }
1562262606622772_large.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
گر ز آمدنت خبر بیارند. ..من جان بدهم به مژدگانی.

{ Սիդ@阿里陌生人 }
1562259468648339_large.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
من تو را میجویم من تو را میخواهم به ............تو سوگند که جزتو نبود یار مرا

{ Սիդ@阿里陌生人 }
1562261613671288_large.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
شب خانه روشن می شود ..چون یاد نامت می کنم.

{ Սիդ@阿里陌生人 }
10531469595463911677.jpeg { Սիդ@阿里陌生人 }
ای بی خبر از درد نهان جای تو خالی

{ Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
ای روی تو آرزوی دلها
شادیّ غمت بروی دلها

ای حلقۀ زلف تو همیشه
آشفته ز گفت و گوی دلها

بشکسته بجویبار عشقت
سنگین دل تو بوی دلها

در انگله های زلف مشکینت
فکند زمانه گوی دلها

غارتگر زلف تو میان چیست
در بسته بجت و جوی دلها

پی در پی تو هزار فرسنگ
بتوان آمد ببوی دلها

تا با دهن تو می نشیند
بس تنگ شدست خوی دلها

{ Սիդ@阿里陌生人 }
1562186323918391_large.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت ..

{ Սիդ@阿里陌生人 }
k8gp3d42.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
غایب مبادا صورتت یک دم ز پیش چشم ما.

{ Սիդ@阿里陌生人 }
10531442661330210572.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }
غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحب دلی.... باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را.

{ Սիդ@阿里陌生人 }
DSC_8094.JPG { Սիդ@阿里陌生人 }
نه بر مژگان من اشکی نه بر لبهای من آهی

{ Սիդ@阿里陌生人 }
images { Սիդ@阿里陌生人 }
تا ترک جان نگفتم، آسوده دل نخفتم..... تا سیر خود نکردم نشناختم خدا را

{ Սիդ@阿里陌生人 }
images { Սիդ@阿里陌生人 }
ای زدل رفته که دی سوختی از ناز مرا ...دارم اندیشه.که عشق نکنید باز مرا ...

صفحات: 13 14 15 16 17

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو