مشخصات

موارد دیگر
اقلیما
46 پست

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

اقلیما
اقلیما
تن‌هایمان پنجره‌اند وغم‌هایمان غبار...

اقلیما
اقلیما
سکوت از ما احساسِ زرنگی از شما...

اقلیما
اقلیما
وقت‍‌ی م‍‌یبین‍‌م‍‌ت تن‍‌ها ح‍‌س‍‌ی ک‌‍ہ دارم ح‌‌الت ت‍‌ه‍وعہ

اقلیما
اقلیما
دلم میخواهد به زانو در بیاورم اورا

اقلیما
اقلیما
اروم میکنی حال بد منو
میدونی تو تکی اروم جون من

اقلیما
اقلیما
حیف معرفتی که پای یه سری آدم بی ارزش هدر دادم...

اقلیما
اقلیما
چطو دلت اومد بری
بعد هزارتا خاطره ...

اقلیما
اقلیما
به سلامتی رفیقی که
درکم کرد و ترکم نکرد
رفیقی که سرد بود اما سنگ نبود
رفیقی که سوخت به پام اما ساخت باهام
به سلامتی خودم و خودت رفیق

اقلیما
اقلیما
دوتا پیام داشتم اما نیست{-66-}

اقلیما
اقلیما
از لحاظ روحی احتیاج دارم یه زنو مرد میانسال تو خیابون با یه بنز s500 جلومو بگیرن بگن عزیزم مارو ببخش سالها پیش تورو گزاشتیم تو خیابون..

اقلیما
اقلیما
جات همیشه.......... میمونه

اقلیما
اقلیما

"عاشق شوید"
و عاشق بمانید
باور کنید که عشق تنها
مرحم دردهای ناعلاجیست..

که عمری با خودمان
حمل میکنیم
"عشق" یعنی
انگیزه ای برای ساختن
و شروع زندگی
حتی اگر پایانی
تلخ داشته باشد..

اقلیما
اقلیما

!

در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک
بجز مهر جز دگر تخم نکاریم.

اقلیما
اقلیما
یه کتاب معرفی کنید

اقلیما
اقلیما
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

صفحات: 1 2 3 4