سکوت شب بیانگر تمام ناگفته هایی است که شنیدنش کار هر کس نیست عجیب با آن انس گرفته ام و عجیبتر تمامش را میشنوم و با عمق وجود درک میکنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
2049 پست

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20191011_205013_982.jpg AKS-10-2.jpg عکس-نوشته-شعر-عاشقانه-شاعران-معاصر.jpg عکس-پروفایل-شعر-عاشقانه-معاصر.jpg
سکوت شب
سکوت شب
خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

سکوت شب
سکوت شب
قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

سکوت شب
سکوت شب
بهترین بخش زندگی چیست ؟-
‎هر روز این فرصت رو داری
...‎که یه نسخه شادتر از خودت باشی

سکوت شب
سکوت شب
زندڪَی،بودن می خواهد
شادے،عشق می خواهد

عاشق،انڪَیزه می خواهد
انڪَیزه،سبب می خواهد

و چہ سببےبالاترازآنڪہ
خالقی هست
ڪہ سراسر امیداست
سبڪ زندڪَیتون رنڪَ خدا
روزگارتون شاد شاد....️

سکوت شب
سکوت شب
نگوئید آمدیم نبودید ، رفتیم !
اتفاقا آمدیم
بودید
بودیم
اما
نشد کہ بمانیم
رفتیم


سکوت شب
سکوت شب
ما که خودمان را پنهان می کنیم
در تابستان
در چمدانهای نقره ای
در سفرهایی به سمت شمال
در عکس های دسته جمعی
در باران
در شادی مرطوب دریایی در رامسر...
رنج
چگونه آدرس ها را پیدا می کند..؟!


سکوت شب
IMG_20191011_205013_982.jpg سکوت شب
زندگی کوتاه است
نه غمش می‌ارزد
و نه شادی ماندن دارد …

بهترین راه برایت این است،
که بخندی و بخندی و بخندی،
به غمش …
به کَمش …
و به زیادیِ غمش …

سکوت شب
سکوت شب
چی عجب {-174-}{-174-}{-186-}{-198-}

سکوت شب
سکوت شب
و امشبم یه اتفاق دیگه شاید واسه بقیه خیلی کوچیک و پیشه پا افتاده باشه اما واسه من دریای از خاطراته :)

سکوت شب
سکوت شب
وقتی خودتم نمیفهمی چیشد ک اینجوری شد :/

سکوت شب
سکوت شب
وقتی خودت واسه سوالات جوابی نداری
بقیه چه انتظاری دارن !!!

سکوت شب
سکوت شب
از دوراهی متنفرمممم {-6-}

سکوت شب
سکوت شب
شب همگی خوش {-56-}

سکوت شب
سکوت شب
به نسيمی همه راه به هـــم می ‌ريزد

کی دل سنگ تو را آه به هم می ‌ريزد؟

سنگ در برکه مـی ‌اندازم و مـــی ‌‌پندارم

با همين سنگ زدن، ماه به هم می ‌ريزد

عشق بر شانه هم چيدن چندين سنگ است

گاه مــی ‌ماند و ناگاه بــــه هـــــم مــــی ‌ريزد

آن چه را عقل به يک عمر به دست آورده است

عشق يک لحظه کــــــوتاه به هــــــــم می ‌ريزد

آه، يک روز همين آه تــــــو را می گيرد

گاه يک کوه به يک کاه به هم می ‌ريزدفاضل نظری

سکوت شب
سکوت شب
مرا بازیچـه‌ خود ساخت چـون موسا که دریا را

فراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسا را

نسیم مست وقتی بوی گل می‌داد حس کردم

کـــه این دیوانــه پرپر می‌کند یک روز گـــل‌ها را

خیانت قصه‌ی تلخی است اما از که می‌نالم؟

خودم پــــرورده بودم در حــواریــون یهــــودا را

خیانت غیرت عشق است وقتی وصل ممکن نیست

چـــه آســــان ننگ می‌خوانند نیرنگ زلیخــــا را

کسی را تاب دیدار سرِ زلف پریشان نیست

چـــرا آشفته می‌خواهی خدایــا خاطر ما را

نمی‌دانم چـــه افسونی گریبان‌گیر مجنون است

که وحشی می‌کند چشمانش‌آهوهای صحرا را

چه خواهد کردبا ما عشق؟پرسیدیم و خندیدی

فقــــط با پاسخت پیچیـده‌تر کــــردی معمــــا رافاضل نظری

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15