سکوت شب بیانگر تمام ناگفته هایی است که شنیدنش کار هر کس نیست عجیب با آن انس گرفته ام و عجیبتر تمامش را میشنوم و با عمق وجود درک میکنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
2058 پست

دنبال‌کنندگان

(29 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

۲۰۲۰۰۷۰۱_۲۳۰۵۲۷.jpg IMG_20191011_205013_982.jpg AKS-10-2.jpg عکس-نوشته-شعر-عاشقانه-شاعران-معاصر.jpg
سکوت شب
سکوت شب
فروردین فصل صبوریست
انگار به حسابش نمی آورد بهار
بیچاره فروردین
شور بهار، به نام اردیبهشت تمام میشود...


سکوت شب
سکوت شب
شادی هایت را
بر صورت من بریز فروردین من!
و اضافه هایش را
پست کن برای کسی که بهاری ندارد.


سکوت شب
سکوت شب
فروردین را
کوچه به کوچه میگردم به دنبالت
تا تو را از این بهار عاشقانه عیدی بگیرم..


سکوت شب
سکوت شب
بخند ای بر لبانت رنگ فروردین
که لبخندت
گواهی می دهد
هرگز زمستان بر نمی گردد!!

سکوت شب
سکوت شب
هر شب به این فکر میکنم
که او هم میتواند مثل من
شبهایت را بخیر کند...
و هیچ وقت منتظر جواب نمی مانم
خودم را به خواب میزنم ...

سکوت شب
سکوت شب
۱فروردین ۹۹

سکوت شب
سکوت شب
موسیقی مولایم لبخندهایت
ملودی صدایت
نت انگشتانت بر روی پیکرم
موزون است
تنها همین ساز
کوک میشود در قلبم
می چکد سرخ از لبانم روی بند بند پیکرت

سکوت شب
سکوت شب
یک روز دیگر
امروز پارسال میشود
کمی ساده
اندکی خنده دار
و قدری عادی!
امروز سال هاست میرود
و ما همیشه
چشممان پی فرداست
افسوس!
به فکر پاییز
تابستان را
و به فکر بهار
زمستان را فدا می کنیم
جشن می گیریم
عید می گیریم
و دوباره همان می شویم که بودیم
با اختلاف چند تار موی سپیدتر!!!!

سکوت شب
سکوت شب
زندگی دیکته ای نیست

که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است

که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد...

چه برای آنکه میخندد،

چه برای آنکه میگرید...

زندگی دوختن شادی هاست...

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست...

زندگانی هنر هم سفری با رنج است...

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است...

سکوت شب
سکوت شب
خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

سکوت شب
سکوت شب
قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم

خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری.

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیا

خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

سکوت شب
سکوت شب
بهترین بخش زندگی چیست ؟-
‎هر روز این فرصت رو داری
...‎که یه نسخه شادتر از خودت باشی

سکوت شب
سکوت شب
زندڪَی،بودن می خواهد
شادے،عشق می خواهد

عاشق،انڪَیزه می خواهد
انڪَیزه،سبب می خواهد

و چہ سببےبالاترازآنڪہ
خالقی هست
ڪہ سراسر امیداست
سبڪ زندڪَیتون رنڪَ خدا
روزگارتون شاد شاد....️

سکوت شب
سکوت شب
نگوئید آمدیم نبودید ، رفتیم !
اتفاقا آمدیم
بودید
بودیم
اما
نشد کہ بمانیم
رفتیم


سکوت شب
سکوت شب
ما که خودمان را پنهان می کنیم
در تابستان
در چمدانهای نقره ای
در سفرهایی به سمت شمال
در عکس های دسته جمعی
در باران
در شادی مرطوب دریایی در رامسر...
رنج
چگونه آدرس ها را پیدا می کند..؟!


صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15