سکوت شب بیانگر تمام ناگفته هایی است که شنیدنش کار هر کس نیست عجیب با آن انس گرفته ام و عجیبتر تمامش را میشنوم و با عمق وجود درک میکنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
2058 پست

دنبال‌کنندگان

(29 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

۲۰۲۰۰۷۰۱_۲۳۰۵۲۷.jpg IMG_20191011_205013_982.jpg AKS-10-2.jpg عکس-نوشته-شعر-عاشقانه-شاعران-معاصر.jpg
SHahrad
29 دنبال کننده, 615 پست
امتياز:8286
Mehdi
6 دنبال کننده, 4 پست
امتياز:0
aliaga
103 دنبال کننده, 355 پست
امتياز:12404
Sare_
6 دنبال کننده, 419 پست
امتياز:0
Joly78
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
dearyourselfd
39 دنبال کننده, 7981 پست
امتياز:29688
Mehrabeh
49 دنبال کننده, 442 پست
امتياز:1852
saba-bano
21 دنبال کننده, 9 پست
امتياز:1239
aref110
18 دنبال کننده, 73 پست
امتياز:998
voroojak
19 دنبال کننده, 39 پست
امتياز:1123
Yas
11 دنبال کننده, 36 پست
امتياز:0
taheri
9 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:207
hadi
218 دنبال کننده, 3717 پست
امتياز:60407
helma
64 دنبال کننده, 1397 پست
امتياز:14654
ali31
20 دنبال کننده, 165 پست
امتياز:4346
shadi
96 دنبال کننده, 934 پست
امتياز:14495
payam158
25 دنبال کننده, 761 پست
امتياز:3404
hejab
55 دنبال کننده, 1151 پست
امتياز:32936
Elahe
36 دنبال کننده, 1300 پست
امتياز:29317
wolf
71 دنبال کننده, 4709 پست
امتياز:62928
Sahra
80 دنبال کننده, 1869 پست
امتياز:34709
lost
41 دنبال کننده, 1454 پست
امتياز:24841