سکوت شب بیانگر تمام ناگفته هایی است که شنیدنش کار هر کس نیست عجیب با آن انس گرفته ام و عجیبتر تمامش را میشنوم و با عمق وجود درک میکنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
2058 پست

دنبال‌کنندگان

(30 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

۲۰۲۰۰۷۰۱_۲۳۰۵۲۷.jpg IMG_20191011_205013_982.jpg AKS-10-2.jpg عکس-نوشته-شعر-عاشقانه-شاعران-معاصر.jpg
SHahrad
30 دنبال کننده, 635 پست
امتياز:8286
Mehdi
8 دنبال کننده, 4 پست
امتياز:0
aliaga
119 دنبال کننده, 336 پست
امتياز:20303
Sare_
8 دنبال کننده, 419 پست
امتياز:0
Joly78
8 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
dearyourselfd
47 دنبال کننده, 11532 پست
امتياز:43964
Mehrabeh
51 دنبال کننده, 306 پست
امتياز:1852
saba-bano
22 دنبال کننده, 9 پست
امتياز:1239
aref110
19 دنبال کننده, 75 پست
امتياز:998
voroojak
21 دنبال کننده, 39 پست
امتياز:1123
Yas
13 دنبال کننده, 36 پست
امتياز:0
taheri
11 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:207
hadi
250 دنبال کننده, 2853 پست
امتياز:50770
helma
65 دنبال کننده, 1411 پست
امتياز:17666
ali31
22 دنبال کننده, 165 پست
امتياز:4346
shadi
97 دنبال کننده, 907 پست
امتياز:14495
payam158
27 دنبال کننده, 766 پست
امتياز:3404
hejab
57 دنبال کننده, 1151 پست
امتياز:32936
Elahe
38 دنبال کننده, 1300 پست
امتياز:29317
wolf
74 دنبال کننده, 4669 پست
امتياز:62928
Sahra
82 دنبال کننده, 1869 پست
امتياز:34709
lost
44 دنبال کننده, 1454 پست
امتياز:24841