خیر مقدم فضول باشی***

مشخصات

موارد دیگر
از تبار❤️ خاک
7052 پست

دنبال‌کنندگان

(38 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

images 282971_558.jpg most-amazing-world-flowers-5.jpg 654546523-parsnaz-com.jpg
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
چشم غزال

هر چند ناز کردی ، نیازم زیاده شد
دردم فزود و سوز و گدازم زیاده شد

هر چند بیش کشت به ناز و کرشمه‌ام
رغبت به آن کرشمه و نازم زیاده شد

باز آمدی و شعلهٔ شوقم به جان زدی
کم گشته بود سوز تو بازم زیاده شد

درد تو کم نشد ز سفر بلکه سد الم
از رنج راه دور و درازم زیاده شد

وحشی به فکر چشم غزالی به هر غزل
انگیز طبع سحر طرازم زیاده شد

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق
هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
من و زخم

دگر آن شبست امشب که ز پی سحر ندارد
من و باز آن دعاها که یکی اثر ندارد

من و زخم تیز دستی که زد آنچنان به تیغم
که سرم فتاده برخاک و تنم خبر ندارد

همه زهر خورده پیکان خورم و رطب شمارم
چه کنم که نخل حرمان به از این ثمر ندارد

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
ز لبی چنان که بارد شکرش ز شکرستان
همه زهر دارد اما چه کند شکر ندارد

به هوای باغ مرغان همه بالها گشاده
به شکنج دام مرغی چه کند که پر ندارد

بکش و بسوز و بگذر منگر به این که عاشق
بجز این که مهر ورزد گنهی دگر ندارد

می وصل نیست وحشی به خمار هجر خو کن
که شراب ناامیدی غم درد سر ندارد

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
دیوانه جان
با دیدن تو زیبا ترین کلام یادم رفت

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
یار دیوانه ما ...

نظر در آینه کرد آن نگار رو با خود گفت!
خوشا بحال دل عاشقی که دلبرش است این

دیدگاه
1400/06/23 - 13:14 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
دیوانه جان

دیروز نگار مابه سه حال جلوس کرد..
صورت زیبا
لب شیرین
سخن تلخ.............

دیدگاه
1400/06/23 - 13:02 ·

دیدگاه
از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
دیوانه

من خنده زنم بر دل ، دل خنده زند بر من
اینجاست که میخندد دیوانه به دیوانه

من خنده زنم بر غم ، غم خنده کند بر من
اینجاست که میخندد بیگانه به دیوانه

من خنده کنم بر عقل او خنده کند بر من
اینجاست که میخندد ویرانه به دیوانه

من خنده کنم بر تو ، تو خنده کنی بر من
اینجاست که میخندیم هر دو چو دو دیوانه

من خنده کنم بر او ، او خنده کند بر من
دیگر به چه میخندم دل رفت از این خانه...!!!

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
سعدی یه جمله زیبای دارد .خطاب به بعضی از دیدگاه های افراد میگه

دیوانه تر از خویش به دنبال کسی می جستم
دستم بگرفتند و به دستم دادند...!

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
عاقلان دانند .در رفتار خویش //
جاهلان مانند در کردار خویش//
کودکان را حرف پوچ بسیار است .
بقیه ان را نمی نویسم برنخورد یه وقت

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
یه جای دیگه میگه
نمیگم بقیه ان را تا خمار بمونید {-18-}{-18-}

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
یا اینطور میگه ..
در مکتب عاشق نشین یا لاف مزن.
عشق شاخه نبات نیست به دندان گیری

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
شاعر میگه.............
عاقل کجا بود در این بهر ..دیوانه تو دیدی سلامم برسان

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
یا خدا . نقاب چقدر زیاد شده

از تبار❤️ خاک
از تبار❤️ خاک
بی تو ، مهتاب

بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه که بودم !

صفحات: 11 12 13 14 15