یافتن پست: #تـــو

Ibrahim³¹³
Ibrahim³¹³
شهــر مـن رو به زوال استــ تو باید باشـی😔
دل مـن زیـــر سـوال استــ تـــو باید باشی😔
فال حافظ زدم آن رنــد غزل خوان میگفت
زندگی بی تـو محال است تــو باید باشـی ..🍂

از تبار❤️ آدم
a8de3e56f12e32e6c20ff694c3ef5206.jpg از تبار❤️ آدم
چون و چند از ابلهـــی آید میـــان
در طریق عاشقی کی می‌تـــوان؟

سید ایلیا
سید ایلیا
صبـــح ابتـــداے عشق 💞
انتهــــاے غفلت
و معبـــد پرستش پاڪے ست

در خانہ ے صبح 🌺
هم خدا هست هم آفرینش
و هم زلاڸ مهربانے..

سلااااااام
صبحتـــوڹ خدایے 💞
روزتون تماشایی ?

از تبار❤️ آدم
heart-10-1024x1024.jpg از تبار❤️ آدم
گمراهی در عشق
چون و چند از ابلهـــی آید میـــان
در طریق عاشقی کی می‌تـــوان؟

Гордый
Гордый
بهـــــانه
ڪه باشی
ام
مـيشـــــود
تـرين
روز هـفتـــــه....

Гордый
Гордый
سخـن ڪجا بــود؟
سخن عشق ے‌
سخـن و حـــرف و
حروف و همه ے عشق ے‌ نبــاشـے ڪه ســخن ها
همه هستند تهـے‌ تمـام منـے‌
و عمــــرے و دنیــاے منـے‌

Гордый
Гордый
..[ ❤️ ]...

و دیـگر هیچــکس نمیتَــواند،
" تـــو "را دوسـت بِـدارد!

آخــر
مَــن تَـــمامِ " "
را با بُــــــردم... !!

| |

Гордый
Гордый
گویا تو را از سال‌ها قبل دوست داشته‌ام.
قبل‌تر از گریه‌های کودکی‌ام.
قبل‌تر از لیلی
قبل‌تر از ،
شاید قبل‌تر از آنکه
دانه‌ی گندمی، آدمی را به زمین بکشاند.
من را قبل‌تر از واژه‌ی عشق،
داشته‌ام.
گفته بودم!؟

Гордый
Гордый
و آن حضرت یاری ک وجودت تمنای من است!
#جان_نشستی ...

Гордый
Гордый
چـه بـی تـابـانـه میخـواهمـت
چه حال خوبــیست
مـن باشم و تـو
هوای پاییز
و عشقی که پایان ندارد
امشب را
برایم نقاشی کن
تـــو رنگ بزن به خیالم
میدانم که زیبا می شود..
تمام طول شب را
برای تـــو واژه می شوم
تـــو بخواب ،
شب بخیر هایت با مـــن..

Гордый
Гордый
میخواهم آنقدر
از دوست داشتن بنویسم ...
تا تمام مردم زمین
به دنبال ..
تاریخ را
تا پایان دنیا ورق بزنند !

Гордый
Гордый
میخواهم آنقدر
از دوست داشتن بنویسم ...
تا تمام مردم زمین
به دنبال ..
تاریخ را
تا پایان دنیا ورق بزنند !

Гордый
Гордый

سمفونی عشق می نوازی
و زنبق های وحشی
لابه لای موهایت.
عاشقانه به رقص می آیند.

Гордый
Гордый
بوته های ِ " "
نه آب می خواهد
و نه حـتئ آفـتــــاب
بوته های دلتنگی
فقط کمی نگاه می خواهد
آن هم از همانهایی
که سرزمین ِ#یخ بسته ی
را
با هر یک نگاهِ اش
پر از کند
و پراز داااااارم کند
برای

صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ