آسمونه بارونی

گروه عمومی · 52 کاربر · 325 پست
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
و در پس تمام سختی ها
خدایی است که در آسانی ها
فراموشش کرده ای ...

─━━━━⊱✿⊰━━━━─

هدیه
هدیه
تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!
{-202-}

ali
ali
سلام

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15