مشخصات

موارد دیگر
farhad
12 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

1588589467500312_large.jpg 1588589778630318_large.jpg 1588589815786120_large.jpg love-picture-9.jpg
farhad
farhad
........
1588589467500312_large.jpg

farhad
farhad
وقتی بند چرمی ساعت،دستت را بغل می کند
وقتی زنجیرِ گردنت،دور تو می گردد
با خودم می گویم..
اشیاء هم می توانند خوشبخت باشند...

farhad
farhad
..............
1588589778630318_large.jpg

farhad
farhad
..........
1588589815786120_large.jpg

دیدگاه
1399/02/15 - 15:35 ·

دیدگاه
farhad
farhad
درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند

در آتش کوره ها ساخته شده است .

(چارلی چاپلین)

دیدگاه
1399/02/15 - 15:33 ·

دیدگاه
farhad
farhad
تو تمام منی
تمام پیدا و پنهانم
تمام داشته و نداشته ام
تنهایت نخواهم گذاشت
تا ان سوی ابدیت

دیدگاه
1399/02/15 - 15:30 ·

دیدگاه
farhad
farhad
انگار در عطری باز شده باشد
فکر بـه تو
لو میدهد مرا …

دیدگاه
1399/02/15 - 15:29 ·

دیدگاه
farhad
farhad
از هر چه می‌رود سخن دوست خوشترست

پیغام آشنا نفس روح پرورست

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای

من در میان جمع و دلم جای دیگرست

شب‌های بی توام شب گورست در خیال

ور بی تو بامداد کنم روز محشرست

زنهار از این امید درازت که در دلست

هیهات از این خیال محالت که در سرست

دیدگاه
1399/02/15 - 15:29 ·

دیدگاه
farhad
farhad
..............
love-picture-9.jpg

دیدگاه
1399/02/15 - 07:39 ·

دیدگاه
farhad
farhad
.............
love-picture-7.jpg

دیدگاه
1399/02/15 - 07:38 ·

دیدگاه
farhad
farhad
خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

دیدگاه
1399/02/15 - 07:37 ·

دیدگاه
farhad
farhad
..............
-عاشقانه-6-e1560507018884.jpg

دیدگاه
1399/02/15 - 07:36 ·

دیدگاه