مشخصات

موارد دیگر
Kodaman
16 پست

دنبال‌کنندگان

(16 کاربر)

بازدیدکننده

Kodaman
Kodaman

...

Kodaman
Kodaman

...

Kodaman
Kodaman

...

Kodaman
Kodaman

....

Kodaman
Kodaman

...

Kodaman
Kodaman

...

Kodaman
Kodaman
دست خط خودم


Kodaman
Kodaman

....

Kodaman
Kodaman

...

Kodaman
Kodaman
عاشق روزایی ام ک خوشحال ببینم
حتی نفهمم چرا...

Kodaman
Kodaman
برای منی ک سخت گرفته ام قشنگ بود


Kodaman
Kodaman


Kodaman
Kodaman
چ سنگ ب کوزه بخورد
چ کوزه ب سنگ
شکست باکوزه است
احترام احترام میاره
تجربه کن

Kodaman
Kodaman
لبریز از پوچی


Kodaman
Kodaman
داره برف میاد
گفتم یادی کنیم از سرباز های صفر مرزی


صفحات: 1 2

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو