خوشبختی یعنی:
حسین نگاهم کنه..!!

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

لبیک یا حسین

گروه عمومی · 27 کاربر · 173 پست
هیدروژن
هیدروژن
کربلا ما را مقاوم ساخته

مکتب او حاج قاسم ساخته

کربلا یعنی سر آغاز حسین

حاج قاسم کیست سر باز حسین

جبهه ی ما سایه ای از کربلاست

سر شهیدش ایه ای از کربلاست

این شهیدان عشق را سنگر شدند

نوجوان هامان علی اکبر شدند

دلبری محو رخ دلداده ای

وه چه اقایی چه آقازاده ای

حرف جان بازی شود اماده اوست

ای برادر بنگر آقازاده اوست

اربن اربا در ره دین است این

رسم آقازادگی این است این

عده ای لفظ ز معنا خالین

بس که آقازاده پوشالین

ای دل امشب بیشتر بی تاب باش

محو آقازاده ارباب باش

کربلا شهری کنار رود نیست

کربلا در مرز ها محدود نیست

هیدروژن
هیدروژن
ای قلم شعری به کام دل بگو
چند بیتی در مقام دل بگو....

هیدروژن
هیدروژن
به قرب میرسه کسی
که خوب بندگی کنه

هیدروژن
هیدروژن
شهید میشه اونی که
شهید زندگی کنه

هیدروژن
هیدروژن
قول عشق قول صادقه...

هیدروژن
هیدروژن
زندگی بی دردسر به ما نمیاد و
مردن میون بستر به ما نمیاد و
نشستن به ما نمیاد و
نرسیدن به ما نمیاد و
امام حسین و لحظه آخر ندیدن به ما نمیاد....

هیدروژن
هیدروژن
لبیک وقف ماتمت وجودم لبیک...


سیدی حربک حربی...

هیدروژن
هیدروژن
محرم شدم مثل انیس مثل سعید قد قامت الصلاه شهید

محرم شدم مثل نعیم مثل سلیم عمریه نذرته زندگیم

هیدروژن
هیدروژن
لویت الصلاه

ای وارث پیغمبر

منو رسوند به اینجا

اذون علی اکبر

هیدروژن
هیدروژن
محرم شدم مثل بریر مثل زهیر

با تو میشم عاقبت به خیر

هیدروژن
هیدروژن
لبیک بروحی
لبیک بابی انت و امی...

هیدروژن
هیدروژن
لبیک زیر پرچمت بمیرم لبیک...

هیدروژن
هیدروژن
بلند شاهی از صدر زین افتاد....

هیدروژن
هیدروژن
آغوشتو وا کن محرم....

هیدروژن
هیدروژن
به اندازه یک سال
گریه قضا دارم...

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12