خوشبختی یعنی:
حسین نگاهم کنه..!!

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

لبیک یا حسین

گروه عمومی · 25 کاربر · 143 پست


دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا
گاه می گوید پدر گاهی پسر گاهی رضا
فریاد یا محمدا یا حسنا یا حسنا:زهرا


{-124-}


{-124-}

بیاد کربلا دلها غمین است {-124-}
دلا خون گریه کن چون اربعین است{-149-}

تو رفتیووو دلم برای دخترت کبااااااب شد:زهرا

تو رفتیو بی تو زندگی برام عذاااااب شد
تو رفتیو زینب ذره ذره ذره آآآآآب شد
تو رفتیو دنیا روی سر من خراااااب شد :زهرا

شام غریبان سحر ندارد :زهرا
رقیه امشب پدر ندارم:زهرا

قامت زینب ز علم خم شده
ساربان ساربان:زهرا

طفل یتیمی ز حسین گم شده
ساربان ساربان :زهرا


تو رفتیو دنیا روی سر من خرااااااب شد :زهرا

چی میشد منم میرفتم کربلا ....{-149-}

فردا حسین سر می دهد، عباس و اکبر می دهد
شش ماهه اصغر می دهد، هم عون و جعفر می دهد
امشب حسین دلداری فرزند خواهر می دهد
:زهرا

پناه حرم
کجا داری میری بگو برادرم
بدرقه راهته دیده ی ترم:زهرا

امشبی را شه دین در حرمش
مهمان است ....:زهرا
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است ....:زهرا
مکن ای صبح طلوع :زهرا
ترو خدا مکن طلوع :زهرا

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ....{-149-}
:زهرا

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10