دل را زخود برکنده ام با چیز دیگر زنده ام

مشخصات

موارد دیگر
هیدروژن
352 پست

دنبال‌کنندگان

(31 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

aa5d60e897ecc80574efb1f1b6b2fa55.jpg
هیدروژن
هیدروژن
گاهی اوقات شک کنید
حداقل این مجبورتون میکنه برید دنبال جواب
راجب اعتقاداتتون شک کنید تا بتونید ایمان بیارید
...

هیدروژن
هیدروژن
از شادی پر گیرم
که رسم
به فلک
سرود هستی خوانم در
بر حور و ملک
در آسمان ها غوغا فکنم
سبو بریزم ساغر شکنم...

هیدروژن
هیدروژن
خدا و شیطان دستشون تو یه کاسه است :|
مگه نمیگیم خدا قادر مطلقه؟
پ چرا شیطان رو نابود نکرده؟
پس دستشون تو یه کاسه است واسه امتحان کردن ما
وگرنه شیطانی که من میشناسم واسه یه موجود خاکی دست از پرستیدن معبودش برنمیداره (:

هیدروژن
هیدروژن

هیدروژن
هیدروژن
تو جرئت قبل گفتن حقیقتی ..♪

هیدروژن
هیدروژن
اگه یادت نیست
بذا یادت بیارم


"من به هر کی غیر تو آلرژی دارم!"

هیدروژن
هیدروژن
زل زدم به اونی که تو آینه نگاهم کرده...
بهش میگم:
بذار ببوسمت و هیچی نگو...


هیدروژن
هیدروژن
تقدیر نتیجه انتخاب های ماست

هیدروژن
هیدروژن
صدایش
تلاطم موج بود
در یک روز طوفانی...

هیدروژن
هیدروژن
چگونه میتوانست عاشق شود؟
آسمان بدون ابر،نمیتوانست ببارد!...

هیدروژن
هیدروژن
"سیال"
واژه ای که برای افکارش به کار میبرد

هیدروژن
هیدروژن
یک آغوش،نیاز به آغوش ندارد..

هیدروژن
هیدروژن
لبخند میزد در حالی که درد میکشید
و درد میکشید در حالی که او را تیمار میکرد..

هیدروژن
هیدروژن
از بامداد با خودش در جدال بود،تا شامگاه
تنها خواب،راه نجاتش بود

هیدروژن
هیدروژن
درونش پر از هیاهو ،ظاهرش اما به خاموشی شب بود...

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15