یافتن پست: #انگیزشی

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
‏این جملات انگیزشی که به رفیقم میگم رو‌ اگه توی زندگی خودم بکار میبستم، قطعا الان با ایلان ماسک و بیل گیتس
سر اینکه کی میلیاردر تره در حال رقابت بودم.

رویاتو جلو چشات میبینی میدونی نمیشه

اولین قدمت همونجا قدم اخرت میشه ( :یاس
یاس
با این وضع گرما قشنگ معلومه خدا داره برا اون دنیا آمادمون میکنه...
{-46-}

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
ŦᵃᵗᵉᵐᵉʰIt’s going to be hard
but hard does not mean impossible👑

این سخت خواهد بود
اما سخت به معنای غیرممکن نیست.

صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ