یافتن پست: #انگیزشی

فاطمه
فاطمهIt’s going to be hard
but hard does not mean impossible👑

این سخت خواهد بود
اما سخت به معنای غیرممکن نیست.

Гордый
Гордый

Гордый
Гордый

هدیه
هدیه
✨🥂
🌙🌹💞
•💙☝️•

خداےمـن🦋
خدايـيـست ڪه
اگـرســرش فريــاد
كشـيدم!
بـه جــاےاينڪه
بــا مشـت
بـه دهــانــم بــزنـــد...
بــا انگــشتان مهــربــانش
نــوازشـم مےکند و
مےگويــد ↓
✨#مےدانــم‌جــــزمــــن‌كسےنــدارࢪے..!*

∞ـعاصفـ∞
∞ـعاصفـ∞
تورو آرزو نکردم...
این ینی نهایت درد.....

شــادی
شــادی
به جای فکر کردن به صد دلیل برای تسلیم شدن، به هزاران دلیل برای ادامه دادن فکر کن


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ