TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 13 کاربر · 3100 پست
Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
§...کاش اینقد سکوت تو زندگی نبود...§

Z²_82_21²5
images.png Z²_82_21²5
...

Z²_82_21²5
عکس-نوشته-دلم-برات-یه-ذره-شده.jpg Z²_82_21²5
...

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
همیشه دلم خواسته بدانم
لحظه‌های تو بی من چطور می‌گذرد؟
وقتی نگاهت می‌افتد به برگ
به شاخه
به پوست درخت
وقتی بوی پرتقال می‌پیچد
وقتی باران تنها تو را خیس می‌کند!
وقتی با صدایی
برمی‌گردی پشت سرت
من نیستم

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
نازنین آمد و دستی به دل ما زد و رفت

پرده ی خلوت این غمکده بالا زد و رفتکنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد

خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفتدرد بی عشقی ما دید و دریغش آمد

آتش شوق درین جان شکیبا زد و رفتخرمن سوخته ی ما به چه کارش می خورد

که چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفترفت و از گریه ی توفانی ام اندیشه نکرد

چه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفتبود آیا که ز دیوانه ی خود یاد کند

آن که زنجیر به پای دل شیدا زد و رفتسایه آن چشم سیه با تو چه می گفت که دوش

عقل فریاد برآورد و به صحرا زد و رفتهوشنگ ابتهاج

Z²_82_21²5
Nashavad.jpg Z²_82_21²5
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توستگوش کن با لب خاموش سخن می گویم

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توستروزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید

حالیا چشم جهانی نگران من و توستگر چه در خلوت راز دل ما کس نرسید

همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توستگو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه

ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توستاین همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت

گفت و گویی و خیالی ز جهان من و توستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل

هر کجا نامه ی عشق است نشان من و توستسایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر

وه ازین آتش روشن که به جان من و توستهوشنگ ابتهاج

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
کو پیامام؟؟؟؟:اشک

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
Every new day is a chance to change your life.
هر روز جدید فرصتی برای تغییر زندگی شما است

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
من بغض سنگینم، سکوتم، تو صدایم باش

حرفی بزن! هنگامه ی آوازهایم باش

آنجا تو، اینجا هر چه از من دور و بیگانه است

ای دور نزدیک! ای همین جا! آشنایم باش

یک سو خدا، یک سو پُر از اهریمن و طوفان

وقتی خدایی نیست با من، ناخدایم باش

دنبال خود می گردم و گم می شوم در خویش

در جاده های سمت پیدا پا به پایم باش

تا با جنون و عشق درگیرم صدایم کن!

تا بشکنم در خویش، فریاد رهایم باش

من آنکه می خواهی برایت می شوم اما

تو آنکه می خواهی خودت باشی برایم باش

ناصر فیض

Z²_82_21²5
477_Bench_Landscape.jpeg Z²_82_21²5
نیامدم که بخواهم کنار من باشی

میان این همه بیگانه یار من باشیدلم گرفته تر از بغض مهربان شماست

مباد آن که شما غمگسار من باشیتو ای ستاره ی وحشی که کهکشان زادی

مخواه روی زمین بر مدار من باشیمن از اهالی عشقم، نه از حوالی جبر

خطاست این که تو در اختیار من باشیولی، نه! من که در اینجا دچار پاییزم

چگونه از تو نخواهم بهار من باشیتو می توانی از آن چشم های خورشیدی

دریچه ای به شب سرد و تار من باشیهمیشه کوه بمان تا همیشه نام تو را

صدا کنم که مگر اعتبار من باشیناصر فیض

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
میخواهمت میدانی اما باورت نیست

فکری به جز نامهربانی در سرت نیستدیگر شدی هرچند ، امّا من همانم

آری همان شوری که دیگر در سرت نیستمن دوستت دارم تمام حرفم این است

حرفی که عمری گفتم اما باورت نیستمن آسمانی بی کران،روحی بلندم

باور کن این کوتاهی از بال و پرت نیستای کاش از آغاز با من گفته بودی

وقتی توان آمدن تا آخرت نیستناصر فیض

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
باید تو را همیشه به دقت نگاه کرد

یعنی نه سرسری، سر فرصت نگاه کرد

خاتون! بگو که حضرت خالق خودش تو را

وقتی که آفرید چه مدت نگاه کرد

هر دو مخدرند که بیچاره می کنند

باید به چشم هات به ندرت نگاه کرد

هر کس نظاره کرد تو را دلسپرده شد

فرقی نمی کند به چه نیت نگاه کرد

عارف اگر برای تقرب به ذات حق

زاهد اگر برای ملامت نگاه کرد

تو بی گمان مقدسی و کور می شود

هر کس تو را به قصد خیانت نگاه کردمسلم محبی

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
بانگ خروس ، صبح دل آزار دیگری

مردم چه دلخوشند به تکرار دیگری

ای کاش چشمهای مرا خواب می ربود

وقتی امید نیست به دیدار دیگری

یک دل اضافه کرد به دلهای خون شده

از عشق بر نیامد اگر کار دیگری

بعد از تو من به درد خودم هم نمی خورم

تحمیل شد به جامعه سربار دیگری

خوش باد روزگار تو با هر که خواستی

اما مباد قسمت من یار دیگری .مسلم محبی

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
جز اینکه به نبود تو عادت نکرده ام

از من چه خواستی که اجابت نکرده امحتی به خشم نیز نگاهم نمی کنی

من که خدا نکرده جنایت نکرده امحفظم ز چهره ات همه ی جزئیات را

یک بار اگرچه سیر نگاهت نکرده امگفتی مباد از تو کلامی بیان کنم

اما ببخش گاه رعایت نکرده امبس که به لهجه داشتنم طعنه می زنی

با خود بدون واهمه صحبت نکرده امدر خواب اگر ببوسمت آیا حلال نیست؟

کاری که بر خلاف شریعت نکرده اممسلم محبی

Z²_82_21²5
009Derakht.jpg Z²_82_21²5
جسمم شده ست نقطه ی پیوند دردها

قدم خمیده تر شده از پیرمردها

در هیچ جا قرار ندارم ،قرابتی ست

این روزها میان من و دوره گردها

هربار خورده ام به زمین مثل بار قبل

تنها شکست سهم من است از نبردها

تسکین نداد گریه کمی از غم مرا

فرق است بین غصه ی زن ها و مردها

آن سوی آب ها به چه رنگ است آسمان؟

جز "آه" نیست پاسخ دریانوردها!مسلم محبی

صفحات: 10 11 12 13 14

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو