یافتن پست: #10

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali
روز و اوقات وهفته خوبی برای تک تک شما آرزو مندم

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali
سلام صبح اول هفته شنبه تابستانی دوستان بخیر و خوشی
امروز تون سرشار
ازلبخند
وگرمای عشق
زینت بخش زندگیتون
آرزومندم وجودتون
پرشودازمهر ومهربانی
پرشودازشادی وخوشی
وپرشودازخوشبختی
هفته خوبی درپیش داشته باشید

یاس
یاس
دخترای پزشکم بیاید بگید چکار کردید
ترنم
فاطمه
و بقیه{-36-}

ali
ali

ali
ali

ali
ali

ali
ali

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


کمی بیشتر هوایم را داشته باش .....
این روزها
.....

جز هوای تو....

چیز دیگری آرامم نمیکند....

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

باد با چراغ خاموش کاری ندارد

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ