یافتن پست: #علی_قاضی_نظام

Гордый
Гордый
مردها،دردهایشان را دود میکنند
گوششان را پر میکنند از موسیقی
کفِ خیابان‍‍ها را متر میکنند
گوشه ترین قسمتِ کافه ها را انتخاب میکنند
سیگارشان بهمن میشود
همه چیزرا در خودشان حل میکنند
زنها اما....
موهایشان را...همه ی زورشان
به موهایشان میرسد...
هه..

Гордый
Гордый
بهـــــانه
ڪه باشی
ام
مـيشـــــود
تـرين
روز هـفتـــــه....

wolf
wolf
واردِ فصلِ من شديم جانم
فصلى كه تا چشم باز كردم،
همه چيز نه سياه بود،
نه رنگى!
سپيدِ سپيد بود...
فصلِ تو گذشت
نشد در پاييزِ تو دل ببنديم
بيا و فصلِ مرا امتحان كن...
باش
تا با بودنمان
زمين و زمان را سپيد كنيم ...


wolf
wolf
ميمانم
ثابت ميكنم
كه ميشود گفت:
"برايت ميميرم"
و مُرد...

wolf
wolf
ترجيح
ميدهم
تمامِ آشوب هاے دلم را
كنارِ گوشَت نجوا كنم
بودنٺ را لازم دارم،
براے چند دقيقہ ابرازِ دلتنگى...wolf
500x889_1564659340437792.jpg wolf
اگر بنا بود تمامِ آدمهای رویِ زمین
از ابتدای خلقت تا آخرین روزِ عمرشان،
کنارِ هم میماندند،
به روزمرگی
به یکنواختی دچار میشدند...
دنیا به آدمهای رفتنی،
به ناگهانی رفتن ها،
به نیمه کاره رها شدن ها،
نیاز دارد
نیاز دارد تا قدر بدانیم تمامِ دو نفره هایمان را
تا قدر بدانیم کنارِ هم بودن ها را
منفی اگر نباشد،مثبت بی معناست
رفتن اگر نباشد،ماندن ارزشی ندارد...


ᴍᴀʜɪ
ᴍᴀʜɪ
هر شب 
خيال ميكنم دارمَت...
كنارِ خودم...
برايت چاى ميريزم و
شروع ميكنم از روزمرگى‌هايم سخن گفتن
هر روز
چشم باز ميكنم
چاىِ يخ كرده‌ات را سر ميكشم
و با نداشتنت خيلى منطقى كنار مى‌آيم
اين زندگىِ منِ بعد از توست .:خستهwolf
wolf
دلتنگى هاى آخرِ شبِ هر كس،
هیچ شعبه ى دیگرى ندارد!
یكى عكس میبیند...
یكى آهنگ گوش میدهد...
دیگرى پیغامها را مرور میكند...
یكى...
انتخاب با شماست!


ᴍᴀʜɪ
ᴍᴀʜɪ
نسلی شدیم که حرفهایمان را با عکسهای پروفایل میزنیم
خیلی عکسها را دوست نداریم ولی میگذاریم تا شاید دلش تنگمان شود
رگ غیرتش باد کند میگذاریم تاشاید...:خسته


ᴍᴀʜɪ
ᴍᴀʜɪ
هر بار كه استخاره كردم،
خوب نيامدى!
بهتر بگويم؛
اصلاً نيامدى...!
حالا تو را در تك تكِ دانه هاى تسبيح
جستجو ميكنم...
اين بار براى داشتنت،
پاى خدا را وسط كشيده ام!


ᴍᴀʜɪ
ᴍᴀʜɪ
گاهى رابطه ات را زمين بگذار
و تا ميتوانى فاصله بگير
دست بزن زيرِ چانه ات و از دور تماشايش كن
تحليلش كن
ببين اصلاً ارزشش را دارد برگردى دوباره...؟
گاهى آنقَدر غرق ميشويم در رابطه هايمان
كه كور ميشويم
كر ميشويم...
فاصله هميشه هم بد نيست!


pαrмιѕѕ
pαrмιѕѕ
تلخ منم، همچون چاىِ سرد..
كه نگاهش كرده باشى
ساعات طولانى
و ننوشيده باشى.
تلخ منم!!
چاى يخ،
كه هيچكس ندارد هوسش را..

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ...
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ...
ﯾﮏ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﺍ...
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦﻃﺮﻑ ﻭ ﺁﻥﻃﺮﻑ
ﻣﯽﺑﺮﺩﻩ است!!!


pαrмιѕѕ
pαrмιѕѕ
تلخ منم، همچون چاىِ سرد..
كه نگاهش كرده باشى
ساعات طولانى
و ننوشيده باشى.
تلخ منم!!
چاى يخ،
كه هيچكس ندارد هوسش را..

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ...
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ...
ﯾﮏ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﺍ...
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦﻃﺮﻑ ﻭ ﺁﻥﻃﺮﻑ
ﻣﯽﺑﺮﺩﻩ است!!!


Mehrabeh ✿
Mehrabeh ✿
.

من مملو از خیال او
او خالی از خیال من....


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ