این گروه مخصوص افراد با جنبه و ظرفیت فوق سنگین است اگه هسدی که خوش اومدی فاتحتم بخون اگه نیستی پس جای دیگه هسدی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

معتادین ساینا

گروه عمومی · 24 کاربر · 223 پست
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

ریا نشه فقط تولدش بوده حاجی😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

توی مناظراتی که جناب همتی حرف میزدن
دقیقا حرفایی رو میزدن که روحانی هم میزد
کپی برابر اصل

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ


نظرتون؟
😐😐من ک فشار روحی بم وارد شد

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
‌‌ ‌̶T̶̶H̶̶R̶̶E̶̶E̶ ̶T̶̶H̶̶I̶̶N̶̶G̶̶S̶ ̶S̶̶H̶̶O̶̶U̶̶L̶̶D̶̶N̶'̶T̶ ̶B̶̶E̶ ̶B̶̶R̶̶O̶̶K̶̶E̶̶N̶:
̶F̶̶R̶̶I̶̶E̶̶N̶̶D̶̶S̶̶H̶̶I̶̶P̶,̶ H̶̶E̶̶A̶̶R̶̶T̶,̶ P̶̶R̶̶O̶̶M̶̶I̶̶S̶̶E̶!☻
سه‌ چيز‌ نبايد بشكند‌: دوستى، قلب، قول!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

▓⚿╥ باطن آدمارو،نمیشه دید از تیپش !☝️✨ ✤∶✱

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

:خخخ:خخخ:خخخ

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
- قوی ترین آدمای دنیا کیا هستن؟
+ اونایی که یاد گرفتن گلیم خودشونو
به تنهایی از آب بیرون بکشن.

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
••𝕯𝖔 𝖓𝖔𝖙 𝖇𝖊 𝖆 𝖑𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖙𝖔 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖜𝖍𝖔 𝖍𝖆𝖘 𝖑𝖊𝖋𝖙 𝖞𝖔𝖚 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖆𝖗𝖐...
برا کسی که تورو تو تاریکی رها کرده، چراغ نباش...

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Fɪɴᴀʟʟʏ ʏᴏᴜ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇ ɪɴᴅɪғғᴇʀᴇɴᴄᴇ ɪs ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴡᴀʏ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴀʟᴏɴɢ ᴡɪᴛʜ ʟɪғᴇ

آخرش میفهمۍ بۍ‌تفآوتۍ بهتریݩ راه برآۍ کنار اومدݩ با زندگیهـ..

‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌

Yas
Yas
سلام سلام... کیا میان اینجا هنوزم بیایین اعلام کنید من خیلی وقته نیومده بودم {-99-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15