TiMaReStAn Synaa

گروه عمومی · 12 کاربر · 1192 پست
های داتیو
images های داتیو
{-35-}{-29-}

های داتیو
های داتیو
من انتظار تو را می کِشم
تو مرا از انتظارت می کُشی…
لعنت به هرچه فتحه و ضمه و کسره

های داتیو
ccceef42ee26028327a0b8aeb510a431-425 های داتیو
{-38-}

@ali31 عضو گروه شد. 4 ساعت قبل
های داتیو
images های داتیو
عی خوداااا{-109-}{-109-}{-109-}

های داتیو
images های داتیو
{-57-}

های داتیو
images های داتیو
{-35-}{-29-}

های داتیو
images های داتیو
{-38-}

های داتیو
های داتیو
حال کردی گروهمونو دومین گروه کردم{-62-}{-74-}{-79-}

های داتیو
images های داتیو
{-109-}{-109-}{-109-}{-109-}{-109-}

های داتیو
های داتیو
از دیگران دل بردن آسان است ،

حرفی نیست…!!

از من اگر دل بردی اما ،

آفرین داری...

های داتیو
های داتیو
چه خلوت{-128-}{-128-}{-128-}{-128-}

های داتیو
images های داتیو
{-128-}{-128-}

های داتیو
های داتیو
صبر کردن دردناک است.....
فراموش کردن دردناکتر...
ولی از همه دردناکتر این است....
که ندانی باید...
صبر کنی یا فراموش...

های داتیو
های داتیو
گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی...
گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی ...
گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات...
گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که...
گاهی فقط دلت میخواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ای گوشه ترین گوشه ای...!
که می شناسی بنشینی و"فقط" نگاه کنی...
گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود...
گاهی دلگیری...شاید از خودت...شاید{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو