مشخصات

موارد دیگر
ریحانه
3 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(14 کاربر)

بازدیدکننده

ریحانه
ریحانه
و عشق یعنی
غمی عمیق اما بسیار عزیز
آیا تو تا به حال
غمِ عزیزِ کسی بوده‌ای؟!

ریحانه
ریحانه
همین که دروغ نگویید زیبایید

ریحانه
ریحانه
بیا هر کدام‌مان راه خودش را برود
من به سمت تو، تو به سمت من