مشخصات

موارد دیگر
Bita
405 پست

دنبال‌کنندگان

(16 کاربر)

بازدیدکننده

Bita
Bita
دلم از همه جا رفتن میخواهد ...

دیدگاه
1399/04/12 - 23:57 ·

دیدگاه
Bita
Bita
حالم
چقدر درد میکند !

Bita
Bita
نگران
منتظر
تنها
عصبانی
بهانه گیر
این روزها همه اینها من هستم
آرامم کن
آرامم کن

Bita
Bita
اي بي تو من ،‌خراب !

شب بي تو خسته است ...

Bita
Bita
چه غصه ها كه نخوردم
ز آشنايي تو ...

Bita
Bita
از گوشه ي بامي كه
پريديم
پريديم

دیدگاه
1399/04/2 - 12:15 ·

دیدگاه
Bita
Bita
شد دل آزرده و
آزرده دل
از كوي تو
رفت ....

دیدگاه
1399/04/2 - 12:14 ·

دیدگاه
Bita
Bita
گاهي نمي شود
كه نمي شود
كه نميشود

دیدگاه
1399/04/2 - 12:14 ·

دیدگاه
Bita
Bita
دلمان مرد
از بس كه زنده ايم براي هيچ

دیدگاه
1399/04/2 - 12:13 ·

دیدگاه
Bita
Bita
ما صاحبان غميم
وارثان دلتنگي

دیدگاه
1399/04/2 - 12:13 ·

دیدگاه
Bita
Bita
ای کاش شبی
سر به جنونم بزنی

Bita
Bita
به جز غوغای عشق تو درون دل
نمی یابم

Bita
Bita
با خودم
بدون تو
چی کار کنم ؟

Bita
Bita
عزیز هم زبان
در کدام کهکشان نشسته ای ؟

Bita
Bita
جلوی چشمم نیستی
اما
تنها چیزی هستی که
میبینم

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15