مشخصات

موارد دیگر
Z.H.M
زن

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

هدیه
هدیه
〖فَرِّغ قَلبی لِمُحَبَّتِڪ〗

『-قلبم‌ رࢪا ‌خلوتگھ محبت ‌خودسازخدا🌹🍃

باز نشر توسط Baran_N