این گروه مخصوص افراد با جنبه و ظرفیت فوق سنگین است اگه هسدی که خوش اومدی فاتحتم بخون اگه نیستی پس جای دیگه هسدی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

معتادین ساینا

گروه عمومی · 25 کاربر · 223 پست
FaTeMe
FaTeMe

ریا نشه فقط تولدش بوده حاجی😂

FaTeMe
FaTeMe

توی مناظراتی که جناب همتی حرف میزدن
دقیقا حرفایی رو میزدن که روحانی هم میزد
کپی برابر اصل

FaTeMe
FaTeMe


نظرتون؟
😐😐من ک فشار روحی بم وارد شد

FaTeMe
FaTeMe
‌‌ ‌̶T̶̶H̶̶R̶̶E̶̶E̶ ̶T̶̶H̶̶I̶̶N̶̶G̶̶S̶ ̶S̶̶H̶̶O̶̶U̶̶L̶̶D̶̶N̶'̶T̶ ̶B̶̶E̶ ̶B̶̶R̶̶O̶̶K̶̶E̶̶N̶:
̶F̶̶R̶̶I̶̶E̶̶N̶̶D̶̶S̶̶H̶̶I̶̶P̶,̶ H̶̶E̶̶A̶̶R̶̶T̶,̶ P̶̶R̶̶O̶̶M̶̶I̶̶S̶̶E̶!☻
سه‌ چيز‌ نبايد بشكند‌: دوستى، قلب، قول!

FaTeMe
FaTeMe

FaTeMe
FaTeMe

▓⚿╥ باطن آدمارو،نمیشه دید از تیپش !☝️✨ ✤∶✱

FaTeMe
FaTeMe

:خخخ:خخخ:خخخ

FaTeMe
FaTeMe

FaTeMe
FaTeMe

FaTeMe
FaTeMe
فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

FaTeMe
FaTeMe
- قوی ترین آدمای دنیا کیا هستن؟
+ اونایی که یاد گرفتن گلیم خودشونو
به تنهایی از آب بیرون بکشن.

FaTeMe
FaTeMe
••𝕯𝖔 𝖓𝖔𝖙 𝖇𝖊 𝖆 𝖑𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖙𝖔 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖜𝖍𝖔 𝖍𝖆𝖘 𝖑𝖊𝖋𝖙 𝖞𝖔𝖚 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖆𝖗𝖐...
برا کسی که تورو تو تاریکی رها کرده، چراغ نباش...

FaTeMe
FaTeMe
Fɪɴᴀʟʟʏ ʏᴏᴜ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇ ɪɴᴅɪғғᴇʀᴇɴᴄᴇ ɪs ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴡᴀʏ ᴛᴏ ɢᴇᴛ ᴀʟᴏɴɢ ᴡɪᴛʜ ʟɪғᴇ

آخرش میفهمۍ بۍ‌تفآوتۍ بهتریݩ راه برآۍ کنار اومدݩ با زندگیهـ..

‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌

Yas
Yas
سلام سلام... کیا میان اینجا هنوزم بیایین اعلام کنید من خیلی وقته نیومده بودم {-99-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15