صاحبان دل های حساس نمی میرند... بلکه بی هنگام ناپدید میشوند...! #احمد_شاملو گر بدانی حال من ، گریان شوی بی اختیار ...

مشخصات

موارد دیگر
wolf_Owl
saeeddavari.mihanblog.co..
4399 پست
زن

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

327F2B99-5465-4249-9EF6-829909A95951.jpeg 1D413A85-DF82-4644-BBF0-C1CD29249304.jpeg 830DD200-6839-4556-BC9B-83EE50AB7C8D.jpeg 500x611_1478412009531686.jpg
Chocolate
12 دنبال کننده, 398 پست
امتياز:3445
wolflower
14 دنبال کننده, 761 پست
امتياز:8474
aguillaa
8 دنبال کننده, 233 پست
امتياز:347
althevarez
18 دنبال کننده, 523 پست
امتياز:8656
C_seyyed
15 دنبال کننده, 279 پست
امتياز:0
abbass
8 دنبال کننده, 6 پست
امتياز:0
goddd
6 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:66
arman
14 دنبال کننده, 36 پست
امتياز:1199
Ali_Feyzollahi
11 دنبال کننده, 7 پست
امتياز:24
aliaga
76 دنبال کننده, 916 پست
امتياز:2217
Fa_teme
16 دنبال کننده, 4 پست
امتياز:1017
hosein-22
4 دنبال کننده, 38 پست
امتياز:0
saeeddavari
13 دنبال کننده, 13 پست
امتياز:351
hassanh403
8 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:0
sebod
8 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
shadi
86 دنبال کننده, 824 پست
امتياز:8183
Sare_
10 دنبال کننده, 419 پست
امتياز:0
digivilla
5 دنبال کننده, 32 پست
امتياز:0
Bahman
7 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:7
love
9 دنبال کننده, 2 پست
امتياز:5
Artparian
9 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
lost
39 دنبال کننده, 1449 پست
امتياز:24841
delaram97
23 دنبال کننده, 1211 پست
امتياز:16353
ASALBANOO
11 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
صفحات: 1 2 3