یافتن پست: #ماه_رمضان

یاس
یاس
‍ ‌

🌸سحر هجدهم...

✍ و.....
هجدهمین سحر ماه رمضان، "دردناک ترین" ساعات این ضیافت است...

❄️آسمان و زمین، عجیــب بوی درد گرفته اند.
میدانی.... ؛
شق القمری در کوفه، درپيش است،
که بر غربت هزار ساله تو، تلنبار شده است.

❄️بی قراری، جان مرا به آتش کشانده است...
و این اولین بار است که شیعه، درد یتیمی را به جان خویش، می خرد!

تصور دردهای فردا، استخوان سوز است!
عـلـی، با همه هیبتی که آسمان را به تعظیم واداشته است، به محرابی میرود، که قرار است، ماه را در آن بشکافند.
وای، که درد این ثانیه ها، پای قلمم را لنگ می کند!

❄️یوسفم...
من نخستین بار، بوی درد را از مشام ماه رمضان، ادراک کرده ام.
علــی... همه پناه من... و همه پناه اهل زمین و آسمان است.
من؛ بی علی، هزار بار، یتیمی را تجربه کرده ام.

❄️فاجعه ایست ماه رمضان های بدون تو!
نميدانیم... بر کدامین درد، شکیبایی پیشه کنیم؟
بر هیبت آنکس، که از دست میدهیم،
یا بر غربت آنکس که بدستش نمی آوریم؟

❄️تو بگو.....
شیعه چند سال دیگر، به تحمل این درد، محکوم است؟

لیلةالقـــ✨ـدر در پیش است

یاس
یاس
یکی از اعمـال مخـصوص شـب ‌هـای ماه رمضانـ♡ که خیلیـــ هـم سفـارش شـده:


دعا واسـه منـه..!:)
که متأسفانه توی مفاتیح نیومـده،
خواهشاً یادتون نره :دی🖐


التماس دعا دوستان.{-47-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ