یافتن پست: #رمضان_نوشت

یاس
یاس
مامانم منع پزشکیه نباید روزه بگیره
امروز که حال زار منو دید
با اینکه خودش شدید چایی هست
ولی نخورد
با من چایی خورد

درس امروز: اگر نمی تونید درمان درد باشید حداقل همدردی کنید :دی

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ