یافتن پست: #رضا_بهرام

Гордый
ГордыйГордый
Гордый
ای دل خانه ات ! 💔
این همه تا کی؟😔
ای دل عمرت
در این دنیا تا کی؟😞😞

Гордый
Гордый
این عشق شد زندان من
این درد شد درمان من
رویای تو پایان ندارد


Гордый
Гордый
دیوانه مرا به دست کی سپردی؟
دیوانه رفتی مرا با خود نبردی!


Гордый
Гордый
از دریا نترسانم که من در قلب تو جان میدهم
دریا بشی زیبای من غرق نگاهت میشومГордый
Гордый
در نگات لیلی خود پیدا نکردم
با خجالت از چشم تو گلایه کردم


Гордый
Гордый
حکم دل است
که مشکل است...


Гордый
Гордый
گفتمت از عشق و باور
گفتی از نگاه آخر


Гордый
Гордый
من در خطرم بی عشق
بی بال و پرم بی عشق


Гордый
Гордый
عاشق نه آن است
که فراموشی بگیرد


Гордый
Гордый
بی عشق جهان یعنی
یک چرخش بی معنی...Гордый
Гордый
این جانم از عشق تو سوخت
ای دلبرم
فقط بخند فقط بخند

Гордый
Гордый
دور تو میچرخم و آرایشت
کل اعجاب طبیعت میشودГордый
Гордый
فکر عاقل کردنم هرگز نباش
من از این دیوانگی سر میروم...


Гордый
Гордыйصفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ