یافتن پست: #خودنوشت

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
افکارتون اونقدر قوی ان
ک میتونن روی شما غلبه کنن
میتونن زمیتونتون بزنن
یا به اوج برسوندتون
روی افکارتون تمرکز کنید
ببینید چی میخواین


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
میگی خسته شدم
دیگه نمیجنگم برا زندگیم
ولی اگه خوده تورو
بندازنت تو آب حتی اگه شنا بلد نباشی
تمام تلاشتو میکنی ، جون میکنی و میجنگی
ک بیای بالا نفس بکشی خودتو نجات بدی
پس ادعا نکن ک تلاشی نمیکنی برا زندگیت


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
یسری چیزام هستن ک از درون هر انسانی شعله ور میشه
مثل خشم
که همیشه میگن کنترلش کن
خشم الکی به سراغ ادما نمیاد
حرفا.رفتارا و کارهای فراتر از حد اطرافیانه ک باعث خشم میشه


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
گاهی میان الیاف های تو در توی مغزم
یاد خاطراتی می افتم که درست مانند دوک اند
الیاف را نخ میکنند و به دور خود میچرخانند


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
خود را رها کن
رها از زندگی که برای تو ساخته اند
خودت باش
برای خودت زندگی بساز

نه برای مردمانی که خود در حسرت
ساختن زندگی ایده آلشان هستند


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ