(⌒▽⌒)♫ ⁎♪ ♩ ?♬? ♪? ♩

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

MUSIC MAN

گروه عمومی · 9 کاربر · 185 پست
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
کاش احساسم بمیره راحت شم
یا ی ریزه ادم شم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بِجا لب حرف میزنم با چشمَم.


Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
احتیاج به هیچکدومتون نیست
چون همه بلا استفاده تو پوشه موندین
تا دیدی سود تو بازار فروشتون نیست
مارو پله کردین خودتون رو بورس بمونین

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
صدا چیکه آب میادو
دلت یه شیش هَف ماه خواب میخوادو
یکی که وایسه پات
اَیبابا کی میفمه حال مارو اخه؟

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
هرچقدر که حالم بدتره کارم بهتره

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
{-64-}کسری زاهدی برام اهنگ خونده😂

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
میکشم پرده هارو بگین کسی خونه نیس
میخوام چن روزی تنها باشم با زندگیم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
این روزا گوزن رو سر نمیبرن
میشکنن شاخشو میفرستن تو باغ
این روزا طاقو نمیریزن سرش
سرگله شونو میکوبن به طاق

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
بشمارین نداشته هامون
هزار هزار تا کهکشونه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
مثل تموم عالم
حال منم خرااابه
خرابه

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
میگریزی ز منو عاقبت شکارت میکنم

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ

من هرکیو که ناز کردم
یروز یه چک زد رفت
همیشه چوب سادگیمو خوردم
همه جونمو نارفیقا بردن

(:

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰوقتی که زمین خورده بودم
تو اومدی که من رو بلند کنی

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
میدونم که تو هم توی قلبت عقده هایی داری
عقده هایی که اومدن از نقطه های تاریک

Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
Ŧᵃᵗᵉᵐᵉʰ
نداریم با هم حرفی، با اینکه یادم هستی،
عین ادم برفی اب شدی از یادم رفتی.

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13