یافتن پست: #حضرت-عشق

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

خود میدانی
The heart wants what it wants. There’s no logic to these things. You meet someone and you fall in love and that’s that

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人

I look at you and see the rest of my life in front of my eyes

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人یکدم از دل نبرم یاد دلاویز تورا

گرچه چون عشق ز دل رفته فراموش توام

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


مستی و مستم امشب دیوانگی تکرار کن

خدا برای قلبم لیلی و تُ اجبار کن

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人چشم سیاهت به نظر ساده است
دیدن آن چشم برایم آرزوست

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


عطر گیسوان تو
بر باد داد ایمانم
آدم عطر سیب را حس کرد
من عطر گیسوان ترا

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


به استعمار کشیده اند
خوابهایم را
دو بد مست مشکی..

خودم درحیرتم.. از چشم زیبایت

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


کارم ز غمت به جان رسیدست

فریاد بر آسمان رسیدست

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


گلبن عشق تو بی‌خار آمدست

هر گلی را صد خریدار آمدست

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


پایم از عشق تو در سنگ آمدست
عقل را با تو قبا تنگ آمدست

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


عشق را

باید از زمزمه

بارش چشمان تو

با واژه احساس سرود

آقای ؟没有人
آقای ؟没有人


در این کوچه💔

باد نمی آید

باران نمی آید

اما تو بیا …

صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ