فعالیت سیاسی

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

فدائیان رهبر

گروه عمومی · 11 کاربر · 4 پست
زرا
زرا
:قلب

زرا
زرا
:قلب

منتظر
منتظر
بوی یاس مادرش را می دهد سید علی ...در ره خونین جدش می رود سید علی
آن زمان چون مهدی آمد در کنار بیت نور ...تک علمدار سپاهش می شود سید علی(از استاد وحید سوادکوهی)

سید
سید
گروه فدائیان رهبر

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو