مربی آینده.....به امید روزهای خوب....فتح نماد های جدید

مشخصات

موارد دیگر
mr.hani
264 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(31 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

0ce1e99a20d240a5b6321d557ba8563e.jpg 1435492886960324_large.jpg 139208031057444711401653.jpg 1(70).jpg
mr.hani
mr.hani
رودی که می خشکد در او سودای طغیان نیستدور از تــو حتــی گریـــه کردن کاری آسان نیست!دارم بــــه دوری از تــــو عــادت می کنم کم کمهر کس به دردی خو کند در فکر درمان نیست!

mr.hani
mr.hani
مردمانی را دیدم که تسبیح به دست گرفته و دانه دانه ذکر تو را می شمردند به عادت!

آن گونه با شتاب و متصل نام تو را می خواندند که گویی در معامله ای از تو چیزی ستانده اند و اکنون بهای آن را می پردازند.

و اندیشیدم که آیا در هر بار خواندن نامت،بزرگی و لطفت را نیز در ذهن تداعی می کنند؟

مردمانی را دیدم که کاغذی دعا به بهایی می خریدند و چون نسخه ای از فروشنده، چندبار و چگونه خواندنش را برای رفع حاجت طلب می کردند!

و اندیشیدم که آیا ترا می خوانیم تا بستانیم یا ترا می خوانیم چون دوستت داریم؟!

مهربانترین!

به ما بیاموز که دل آدمی عصاره وجود اوست،حرمت دل ها را از یاد نبریم.

به ما بیاموز که دوست داشتن را فراموش نکنیم و آنانکه دوستمان دارند را از خاطر نبریم.

به ما بیاموز که سوگند راست بودنِ دروغمان را نام تو نسازیم.

به ما بیاموز که به ناحق کردن حق دیگری عادت نکنیم.

و به من بیاموز که دوستی ام را بندی به پای دوستان نسازم و در همه حال دوستشان بدارم.

حتی اگر فراموشم کنند...

mr.hani
mr.hani
@hadi داداش به نظرم سایتو تعطیل کن بیا ی گروه واتس اپ بزن اونجا مدیر شو سنگین تری{-6-}{-6-}{-6-}

mr.hani
mr.hani
{-6-}{-6-}{-6-}{-6-}{-6-}{-15-}{-9-}{-9-}{-9-}{-9-}{-6-}{-6-}{-36-}{-36-}{-36-}{-9-}{-9-}{-9-}{-10-}{-10-}{-10-}{-72-}{-72-}{-72-}{-73-}{-73-}{-73-}{-75-}{-75-}{-75-}{-75-}{-110-}{-110-}{-110-}{-110-}{-110-}{-181-}{-181-}{-181-}{-181-}{-181-}{-157-}{-157-}{-157-}{-157-}{-157-}

دیدگاه
1394/03/3 - 21:50 ·

دیدگاه
mr.hani
mr.hani
ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﮔﺮﮒ ﺍﺯ ﺟﻦ ﻧﻤﻰ ﺗﺮﺳﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﻦ ﺍﺯ ﮔﺮﮒ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﺪ !!ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺷﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻬﺶ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ !!ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻤﺮﮒ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻤﻰ ﻣﻴﺮﻧﺪﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ !!!ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺯﺭﺍﻓﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻓﻘﻂ ٩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺑﺪ !!ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﻓﻴﻞ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮔﺮیه ﻣﻰ ﻛﻨﺪ!!!ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺍﺳﺐ ﺍﮔﺮ ﺩﻣﺶ ﻛﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻣﻴﻤﻴﺮﺩ !!!ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻭﻗﺘﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ !!!ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﺷﻴﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻯ ﺧﺮﻭﺱ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﺪ !!!ﺁﻳﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ : ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﻴﺮﻭﺩ !!!آیا ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ من ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩﻡآیا میدانستید فحش دادن خیلی کار زشتیست

آیا میدانستید من به روح اعتقادندارم...

آیامیدانستید من قرص میخورم الان قرصام تموم شده.

mr.hani
mr.hani
گاهى براىِ روزهاىِ تلخِ بى حوصلگى

یک لبخندِ حقیقی

بوىِ خوشِ یک پیراهن

و یا شنیدن یک "دوستت دارمِ" ساده

یک جورِ خوبى
حالِ آدم را عوض مى کند

و اینطور آدم مى فهمد

"" لذّت دنیا
داشتنِ کسى ست
که دوست داشتن را بلد است

mr.hani
mr.hani
بی پنـاه... اما بازیگوش ،

اعتماد کردم ..

و بادبادکِ دلـم را به دستان تو سپردم.میدانم حواست هست،

بادبادکم را تنها

در طوفان حوادث رها نمیکنی .....

mr.hani
mr.hani
زیـر پـاهایـشـان کـه لـه شـدی


روی سـرشـان جـا خواهی داشت


الـبتـه بـه عـزت شـرف


"لا اله الا الله"

mr.hani
mr.hani
انسانهای تازه به دوران رسیده مثل دیوار تازه رنگ شده اند

نباید به آنها تکیه کرد

mr.hani
mr.hani
بخونین از خنده میمیرین !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پاکش کردم


دلم نیومد بمیرین

نمیدونم چرا انقد دوستون دارم

دکتر هم رفتم میگه سالمی، مشکل روانی نداری

mr.hani
mr.hani
زنده بودن حرکتی است افقی
از گهواره تا گور ......
اما زندگی کردن حرکتی است عمودی
از فرش تا عرش......
زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.
ماموریت ما در زندگی
"بی مشکل زیستن " نیست
"با انگیزه زیستن " است.

mr.hani
mr.hani
نه به اين ناز نگاه...
نه به اين لحظه ترديد گناه...
نه به ان وسوسه ها...
نه به اين خاطره ها...
من نمى انديشم...
من درانديشه فرداى توام...
وبه ان لحظه که پرواز کنى ازقفسم...
من به ان لحظه تنهايى خويش...
مى نگرم...

mr.hani
mr.hani
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ تنها ﭼﯿﺰی که مرا یاد تو می اندازد
طعنه ﻫﺎی دﯾﮕﺮان اﺳﺖ !
ﺷﺎﯾﺪ اگر این
دیگران
ﻧﺒﻮدﻧﺪ
زودتر از اینها ﺑﺮای من ﻣﺮده بودی...

mr.hani
mr.hani
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﺰﻳﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ!!

ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ، ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ!!

ﻧﻪ ﮐﻮﺍﻻﺍﻧﺴﯽ ﻧﻪ ﯾﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﻫﯿﺪﺭﻭﮊﻧﯽ!!

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻭﺍﮐﻨﺸﻬﺎﯼ ﺷﯿﻤﻴﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﻧﺪ!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻨﺪﻟﯿﻒ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺦ ﺯﺩﻥ ﻣﻨﺸﯽ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ !!

mr.hani
mr.hani
ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ !!!
.
.
.
.
ﻋــــــــــــــــﻮﺿﯽ
.
.
ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮑﻪ
ﺑﺠﺎﯼ ﻭﻟﮕﺮﺩﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺸﯿﻦ ﺩﻋــــــــــــﺎ ﺑﺨﻮﻥ
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﻣﻨﻮ ﺑﻬﺖ ﺭﺳﻮﻧﺪ
.
.
.
ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻮﺩ

صفحات: 13 14 15 16 17

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو