مدیر وب معادل کلمه انگلیسی Webmaster در انگلیسی است که به مدیر یک وب سایت گفته می شود، مدیر وب با هدف رشد کیفی در کسب و کارهای اینترنتی ایران و همچنین توسعه روند فروش و بازاریابی اینترنتی راه اندازی شده است و تا رسیدن به این مهم تلاش خواهد کرد. مباحث اصلی مدیر وب در زمینه بازاریابی اینترنتی و راه اندازی کسب و کارهای آنلاین می باشد و با تهیه محتوای اختصاصی تصویری سعی در ایجاد آموزشهای با سطح کیفیت جهانی دارد.

مشخصات

موارد دیگر
مهران علومی
modireweb.com
1 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

ahmady
11 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
ahmad1361
10 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
ahmad021
12 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
aghamahmoodreza
17 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Afsoon
26 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
agh_22602619
12 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
ahmad
18 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:49
Ahmad123
17 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
ahmad200086
31 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
ahmd1234
10 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
aidin
12 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
ahmadi
9 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:21
ahmad1357
10 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
aghaaaaa
44 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
ahmad_ah
28 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:28
abbasyk
34 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
Aber
19 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
aby
57 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
afson
25 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
admarkaze118
26 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Abu_single
21 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
abdi
35 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
abbas
69 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
abd
26 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
صفحات: 1 2