صبور و آرام - دوری از هم چشمی - دوری از دروغ و تهمت و افترا و غیبت - زیاد مطالعه کردن - بی ریا و ساده - اهل مسافرت و سفر کردن - عدم اسراف گر - صرفه جو - رزق و روزی را از خدا خواستن - توکل به خدا داشتن - برای آینده برنامه داشتن - به زندگی خوشبین بودن - با وقار و متین - با دوستن صمیمی و رفاقت داشتن - خنده رو و خوش حال - زیاد به مادیات دل نبستن - اهل هیچگونه دود نبودن - و غیره

مشخصات

موارد دیگر
afafaf
2 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(20 کاربر)

بازدیدکننده

afafaf
afafaf
@azam78 سلام: خوبی

afafaf
afafaf
@Zahratel سلام: خوبی

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو