مشخصات

موارد دیگر
هادی
12 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

هادی
هادی
دل تنگم و باهیچکسم میل سخن نیست . . .
الکی گفتم با هرکسی میل سخن هس ولی کسی نیس! به هرکیم پیام میدی فک میکنن چیشده!

هادی
هادی
سلام

هادی
هادی
چراهیشکی هیچی نمیگه؟

هادی
هادی
دل تنگم و با هیچ کسم میل سخن نیس . . .

هادی
هادی
ترسم چو بازگردی ازدست رفته باشم/وز رستنم نبینی برگور من گیاهی

هادی
هادی
سلام

هادی
هادی
تولدت مبارک خانم مدیر

milad
milad
سلامی به گرمای خلیج

باز نشر توسط hadi-mob
هادی
هادی
نظرات پیشنهادات وانتقاداتتون نسبت به شخص خودمو یاتودیدگاه بنویسید یا خصوصی بدین ببینم چی هس چی نیس لطفا رک و رو راس و راحت بگین
باتچکر آق مدیر

هادی
هادی
سلام

هادی
هادی
س حوصله ندارم

هادی
هادی
همش باید من پس بذارم؟

هادی
هادی
سلام جماعت