دیدگاه
_hedieh_

دنیا و سعید 😁

Samanh

ای دی رو بده

goleyas

یادش بخیر:ای خدا
بیایین بریم اردو

shahin

من کوچیک سایزم جا نبود رو پا بهارنارنج نشستم بغل دستی هام هم پریا و شامی هستن=)) وسطا پاس کاری کردن رفتم رو پا دنیا نشستم بغل دستی هام الی و پدرام شدن=))

goleyas

شاهین:خخخ

Samanh

درجواب :_hedieh_

@donyaa
@saaid1399

اسمهای بالایی و پایینی خودت رو نوشتی -خندیدم-

منظورم اینه اونایی نیستن ،بگین
جا نمونن:قهقهه

Samanh

درجواب :shahin

من کوچیک سایزم جا نبود رو پا بهارنارنج نشستم بغل دستی هام هم پریا و شامی هستن=)) وسطا پاس کاری کردن رفتم رو پا دنیا نشستم بغل دستی هام الی و پدرام شدن=))


اکیپ شما هست بنظرم :صوت

shahin

استاد هم تگ شده؟پس استاد هم بخل من:خجالت=))

Samanh

چرا اسم آقا نعیم سیاه نوشته میشه ؟؟؟

shahin

راننده تویی؟نوار شاد بزن=))

درجواب :Samanh

درجواب :shahin

من کوچیک سایزم جا نبود رو پا بهارنارنج نشستم بغل دستی هام هم پریا و شامی هستن=)) وسطا پاس کاری کردن رفتم رو پا دنیا نشستم بغل دستی هام الی و پدرام شدن=))


اکیپ شما هست بنظرم :صوت

Samanh

درجواب :shahin

استاد هم تگ شده؟پس استاد هم بخل من:خجالت=))

یه اتوبوس فقط واسه اکیپ شما ، سوا کنم ؟؟

a-haddad

آقا چخبره؟!

Samanh

:ماشین

a-haddad

کجا با این همه سرعت

درجواب :Samanh

:ماشین

Samanh

مسئول آهنگ ،شامی جان هست ،بنده دخالت نمیکنم

i3ahar_sanjab

دنیا نیس ک :-S

shahin

شامی خودش خواننده هست به به=)) منو بیار صندلی جلو طرفدار پرپا قرصشم بهتر ببینم:لاو=))

درجواب :Samanh

مسئول آهنگ ،شامی جان هست ،بنده دخالت نمیکنم

Samanh

درجواب :a-haddad

آقا چخبره؟!

میخایم بریم اردو ،بغل دستیتون هست ؟؟

درجواب :a-haddad

کجا با این همه سرعت

درجواب :Samanh

:ماشین


سرعت که چیزی نیس،گواهینامه هم ندارم:ماشین

shahin

هدیه گرفتش برای خودش:(=))

درجواب :i3ahar_sanjab

دنیا نیس ک :-S

Samanh

درجواب :i3ahar_sanjab

دنیا نیس ک :-S

دنیا بالا سر هدیه س
چندتا دنیا داریم ،مگه

ESRAR1

{-7-}

i3ahar_sanjab

اجازه اجازه:اجازه
الوچه هم بیاریم؟؟؟

Samanh

درجواب :shahin

شامی خودش خواننده هست به به=)) منو بیار صندلی جلو طرفدار پرپا قرصشم بهتر ببینم:لاو=))

درجواب :Samanh

مسئول آهنگ ،شامی جان هست ،بنده دخالت نمیکنم


چقد جابجا شدین :ماشین
بشین آخرش میریم ته دره :قهقهه

goleyas

چجوری این همه تو این ماشین جا دادی:خخخ

درجواب :Samanh

درجواب :shahin

شامی خودش خواننده هست به به=)) منو بیار صندلی جلو طرفدار پرپا قرصشم بهتر ببینم:لاو=))

درجواب :Samanh

مسئول آهنگ ،شامی جان هست ،بنده دخالت نمیکنم


چقد جابجا شدین :ماشین
بشین آخرش میریم ته دره :قهقهه

shahin

اتوبوسه 38 تا جا داره ها=))

درجواب :goleyas

چجوری این همه تو این ماشین جا دادی:خخخ

درجواب :Samanh

درجواب :shahin

شامی خودش خواننده هست به به=)) منو بیار صندلی جلو طرفدار پرپا قرصشم بهتر ببینم:لاو=))

درجواب :Samanh

مسئول آهنگ ،شامی جان هست ،بنده دخالت نمیکنم


چقد جابجا شدین :ماشین
بشین آخرش میریم ته دره :قهقهه

_hedieh_

مترو میگیریم

shami

چندتاییشون دوبارنوشته شده ایدیشون واسه همین تعدادزیادشده

goleyas

اینی که من میبینم:ماشین به اتوبوس نمیخوره:خخخ

Samanh


ماشین مون دو طبقه س ،جا داره و مطمئن

Samanh

درجواب :goleyas

اینی که من میبینم:ماشین به اتوبوس نمیخوره:خخخ

من تک سرنشین میام :قهقهه

shami

با این برین

یا این

shami

بریم*

goleyas

دومی:خخخ:خخخ

shami

=))منم باهمیم موافقم

goleyas

به شرطی که خودمونم باهاش بخونیم:خخخ

a-haddad

من گشنمهههههههههه یه فکری به حال من بکنینننن{-118-}

Samanh

درجواب :goleyas

دومی:خخخ:خخخ

کلاه قرمزی های دوست داشتنی

درجواب :shami

=))منم باهمیم موافقم

shami

من نزده خوندم=))

درجواب :goleyas

به شرطی که خودمونم باهاش بخونیم:خخخ

shami

بفرما:غذا

درجواب :a-haddad

من گشنمهههههههههه یه فکری به حال من بکنینننن{-118-}

shami

دوتامون؟:-S

درجواب :Samanh

درجواب :
کلاه قرمزی های دوست داشتنی

goleyas

اینم غذا:مرغ:ماکارونی

Samanh

درجواب :shami

دوتامون؟:-S

درجواب :Samanh

درجواب :
کلاه قرمزی های دوست داشتنی


-اوهوم-

Samanh

درجواب :goleyas

اینم غذا:مرغ:ماکارونی

:خوراکی

a-haddad

بــــــــســـــــــــه تــــــــو رو خـــــــــــدا{-118-}

eghlima

منم هستم

Samanh

درجواب :eghlima

منم هستم

اوهوم-اوهوم-
بغل دستیت هس

Samanh

درجواب :aliaga

وااااو

تکمیل شد لیست یا بازم دنبال مسافر برم-ها؟-

goleyas

چرا گریه میکنی؟:سوال
مگه غذا نمیخواستی؟

درجواب :a-haddad

بــــــــســـــــــــه تــــــــو رو خـــــــــــدا{-118-}

Samanh

درجواب :goleyas

چرا گریه میکنی؟:سوال
مگه غذا نمیخواستی؟

درجواب :a-haddad

بــــــــســـــــــــه تــــــــو رو خـــــــــــدا{-118-}

:گوسفند سر ببر :قهقهه

goleyas

این دیگه کاره خودته بعدم به سیخ بکشش:خخخ

درجواب :Samanh

درجواب :goleyas

چرا گریه میکنی؟:سوال
مگه غذا نمیخواستی؟

درجواب :a-haddad

بــــــــســـــــــــه تــــــــو رو خـــــــــــدا{-118-}

:گوسفند سر ببر :قهقهه

Samanh

مو :ببعی بکشم

Samanh

درجواب :Samanh

مو :ببعی بکشم

-گریه میکنما-

Jonz_00

کی منو بلند کرده؟:))=))

goleyas

منم نمیتونم بده به خوده آقا علیرضا سرشو ببره:-s

goleyas

سمانه داره میبره اردو:خخخ

درجواب :Jonz_00

کی منو بلند کرده؟:))=))

Jonz_00

چن نفره میریم چن نفره برمیگردیم؟:)) من اردو هارو اینجوری تصور میکنم:d

goleyas

این دفعه رو تصور نکن:خخخ

Samanh

یه سوال فنی :مقصد کجا هست اصلا -سوال-

goleyas

تو داری میبری بعد میگی مقصد کجا هست:قهقهه

درجواب :Samanh

یه سوال فنی :مقصد کجا هست اصلا -سوال-

goleyas

وااااای خدا گم شدیم:خخخ:خخخ:گگگ

shami

=))

درجواب :Samanh

یه سوال فنی :مقصد کجا هست اصلا -سوال-

goleyas

دستا بالا:دست:دست:دست
:چرخ :رقص:چرخ:رقص
:خخخ:خخخ

shahin

اهنگای شامی عالیه=)) خواب رو از چشم راننده و مسافرین می رباید=))

shami

خب ب هول قوه ی مسافرین مقصد پیداشد=))

goleyas

با راننده ای که داریم خودمونو هم می ربایند:قهقهه:خخخ

درجواب :shahin

اهنگای شامی عالیه=)) خواب رو از چشم راننده و مسافرین می رباید=))

shami

محفل رو گرم نومونومویی=))=))

درجواب :shahin

اهنگای شامی عالیه=)) خواب رو از چشم راننده و مسافرین می رباید=))

shami

داداشم نبینم ردیف اخر صندلی نشسته باشینا:D

درجواب :aliaga

جانابالادااا

ESRAR1

ما شالله چه همه کامنت {-7-}

shami

=))حالا که اینطور شد باید روصندلی کنار راننده بشینید

goleyas

اهوم:خنده

درجواب :ESRAR1

ما شالله چه همه کامنت {-7-}

fatme

میخایم بریم کجا؟

goleyas

دبی دبی:خنده

درجواب :fatme

میخایم بریم کجا؟

shami

عجل برسه عقب و راننده نداره=))

درجواب :aliaga[/

=)
راننده ناشیه من همون پشت رو ترجیح میدم

fatme

درجواب :goleyas

دبی دبی:خنده

درجواب :fatme

میخایم بریم کجا؟

نا من نمیام منو میدزدن
منو ببرین مشهد🙁

shami

اخه اونجا بشینید فعالیت نمیکنید فقط دید میزنید=))

درجواب :aliaga

[qu] ای بابا آبجی بین هشتاد نفر باید بمن گیر بدین ک برم جلو بشینم؟؟؟

پس او صندلی عقب برا کیه؟؟

shami

بر منکرش اوووف=))

shami

=))داداشم میخواید اردومون کنسل شه

shami

=))=))شیکمو

goleyas

آقا علیرضا

درجواب :aliaga

آشپز کیه؟

goleyas

شامی خوبه غذا بپزه؟

درجواب :aliaga

اون ک همش زرد میپوشه


غذاش خوب نمیشه من نیستم

goleyas

خیالت راحت من هستم:خخخ

درجواب :aliaga

درجواب :goleyas

شامی خوبه غذا بپزه؟

درجواب :aliaga

اون ک همش زرد میپوشه


غذاش خوب نمیشه من نیستم
آبجی شامی غذا درست کنه پس کی ب من گیر بده؟؟

shami

یا. سوووووووجج =))منو معاف کنید تهش واسه ۲۰ واندی غذا درست کرده باشم امار این همه رو ندارم=))

shami

=))داداشم گل میگن همون سمت برام کافیه=))تازه دیجی اتوبوس هم شدم=))

goleyas

پس داداش علی کاره خودته آشپزیبا خودت:اشپزی :خخخ

goleyas

همه چی مثلا چی؟

goleyas

چه کاریه همه اینا.تو هر غذایی که نباید اینارو بریزی

Samanh

درجواب :shami

=))

درجواب :Samanh

یه سوال فنی :مقصد کجا هست اصلا -سوال-

:بلرزونی

goleyas

عه خب خوشمزه نمیشه که

درجواب :aliaga

هرچی ک دم دستم باشه میریزم توغذا

goleyas

سمانه بیا خودت غذا درست کن:خخخ

Samanh

درجواب :goleyas

سمانه بیا خودت غذا درست کن:خخخ

چی بپزونم -خوشمزس-
راننده و آشپز منم ، شوما رو آوردم واسه نظرسنجی :قهقهه

goleyas

همینی که هست.غرررر نزن:خخخ

درجواب :Samanh

درجواب :goleyas

سمانه بیا خودت غذا درست کن:خخخ

چی بپزونم -خوشمزس-
راننده و آشپز منم ، شوما رو آوردم واسه نظرسنجی :قهقهه

goleyas

پس چیکار کنیم.بی آشپز موندیم:خخخ

درجواب :aliaga

اون ک فنچه می‌افته تودیگ

Samanh

@Setare73
تو میای اردو ؟؟

Samanh

درجواب :aliaga

اون ک فنچه می‌افته تودیگ

فنچ نبین چه ریزه ، من پامم به ترمز و کلاچ هم نمی‌رسه ولی ماشین می‌ره :ماشین

goleyas

خوووو باشه
شاهین آشپز خوبیه میاد کمکم @shahin

goleyas

نهههههههههههههههههههههه به کشتنمون ندی حالا:خخخ

درجواب :Samanh

درجواب :aliaga

اون ک فنچه می‌افته تودیگ

فنچ نبین چه ریزه ، من پامم به ترمز و کلاچ هم نمی‌رسه ولی ماشین می‌ره :ماشین

Samanh

درجواب :goleyas

نهههههههههههههههههههههه به کشتنمون ندی حالا:خخخ

درجواب :Samanh

درجواب :aliaga

اون ک فنچه می‌افته تودیگ

فنچ نبین چه ریزه ، من پامم به ترمز و کلاچ هم نمی‌رسه ولی ماشین می‌ره :ماشین


مدالم ببین و نترس :قهقهه

goleyas

از همین میترسم حواست به مدال باشه بریم تو دره:خخخ

Samanh

دره هم جاهای دیدنی قشنگی داره :صوت

goleyas

هااااا بهشت جاهای دیدنیه زیادی داره:خخخ

Samanh

یه زمانی مد بود ، سفر بدون بازگشت به مریخ
حالا مریخ راه دور نمیریم ، همینجا بدون بازگشت میریم :ماشین

Samanh


۱- دره‌ ی تن پیک در کانادا


۲- دره‌ ی رد استون در چین


۳- دره‌ ی دولومیت در ایتالیا


۴- سابی در آفریقای جنوبی


۵- دره ‌ی لند منالوگا در ایسلند


۶-دره‌ی مهتاب در آرژانتین


۷-دره‌ ی وایپو در هاوایی


۸-زابریسکی پوینت در ایالات متحده


۹-دره‌ی جمیسون در استرالیا

Arezo

دوست نیستم با کسی

Samanh

درجواب :Arezo

دوست نیستم با کسی

با من دوست میشی -خجالت-

Mahdiim

یادش بخیر یه زمونی که این ماشینها ی به قول خاهر زادم شانسی بلند و اینا نبود یه پیکان قراضه دوران دانشجویی داشتم خوش رکاب ترین ماشینی بود که داشتم با دوستان چه مسافرتهایی که باهاش نرفتیم

Samanh

درجواب :Mahdiim

یادش بخیر یه زمونی که این ماشینها ی به قول خاهر زادم شانسی بلند و اینا نبود یه پیکان قراضه دوران دانشجویی داشتم خوش رکاب ترین ماشینی بود که داشتم با دوستان چه مسافرتهایی که باهاش نرفتیم


چه عالی :گل
حالا این دفعه با ما بیاین دره ، بد نمی‌گذره :ماشین

Mahdiim

کی بریم؟🤣🤣

Samanh

درجواب :Mahdiim

کی بریم؟🤣🤣

بغل دستی رو پیدا کنین ، راه می رفتیم :ماشین

Mahdiim

نه من کنسله مرخصی نتونستم بگیرم🤣

Samanh

درجواب :Mahdiim

نه من کنسله مرخصی نتونستم بگیرم🤣

:امضا -امضا-

Mahdiim

حداقل قبلش یه از طرف مینوشتی بعد امضا می کردی 🤣

Samanh

طرفش نیستم خو -خندیدم-

Mahdiim

دقیقا خواستم به همین نقطه برسی
چرا الکی جای اون امضا می کنی؟🤣

Samanh

دوس داشتم -ب من چ-

Mahdiim

اها از اون لحاظ🤣
ولی ببخشیدا فک نمی کنید یه کم از دوران گردنکشی و قلدری گذشته؟🤣🤣🤣

elham

مگه سمانه مدیره:-؟

Samanh

من دیکتاتورم -ب من چ-

Mahdiim

حالا میخام یه امضا پا مرخصی من انداختی تا اخراج من پیش بریا 🤣🤣

Samanh

یه مرخصی استعلاجی رد کنم :اچو

Mahdiim

استعلاجی که کار مرخصی نداره
تو عمرم استفاده نکردم

Samanh

واقعا؟؟؟سرماهم نخوردین

Mahdiim

چرا خب ولی استعلاجی استفاده نکردم نهایتش استحقاقی گرفتم

Samanh

خب حقتون بوده

Mahdiim

کدومش؟

Samanh

جفتش

Mahdiim

اره ولی خوشم نمیاد استعلاجی بگیرم
خیلیا هستن نمی تونن استحقاقی بگیرن میرن غیبت می کنن بعدشم با یه نسخه. پزشک تبدیل به استعلاجی می کنن

Yashar

Yashar

کجا رفتین{-68-}

Arezo

درجواب :Samanh

درجواب :Arezo

دوست نیستم با کسی

با من دوست میشی -خجالت-

گفتم با تو و نسلت کاری ندارم

Yashar

با من و نسلم چی

Arezo

با شما و نسلتون هم

Yashar

مگه میدونی نسلم رو

Arezo

از 1350 تا 1400

Yashar

۱۴۰۱ م {-68-}

Arezo

{-80-}

Yashar

Yashar

درجواب :Arezo

درجواب :Samanh

درجواب :Arezo

دوست نیستم با کسی

با من دوست میشی -خجالت-

گفتم با تو و نسلت کاری ندارم


دلیل منطقی بیار

Arezo

چون بدون تحقیق از نسل قبل دارن راه رو ادامه میدن
اصلا سوال نمیپرسن چرا اسلام چرا چادر چرا حجاب
الان هیچ دینی نماز نداره جز اسلام ، خب تقلید کور کورانه س

Yashar

خودت تحقیق کردی؟

Arezo

نماز رو ایرانیا اضاف کردن

Yashar

شخصا تحقیق نکردم چون نماز نمیخانم {-68-}

Arezo

راه ارتباط خدا فقط نماز نیس،من هر چی بخام میگم و خدا میده

elham

بقول یاشار شما خودت تحقیق کردی ک این حرفو میزنی؟ عزیزم بجا حرفای بی پایه و اساس لطفا برو یکم قرانو مطالعه کن بعد بیا و ادعا کن نماز مال ایرانیاس

درجواب :Arezo

نماز رو ایرانیا اضاف کردن

Yashar

درجواب :aliaga

درجواب :Yashar

شخصا تحقیق نکردم چون نماز نمیخانم {-68-}

ی تحقیق کوتاهی کنین ولو اینکه نماز هم نخونین

حداقل ی چیایی براتون روشن میشه


قول نمدم{-68-}سعی میکنم{-68-}

Samanh

به به به سلاملیکم،حال شُم چیطوره،خوبی؟؟ {-83-}

یه اردو خواستیم بریما ،چرا گشت ارشاد رو میارین :فرار

elham

سعیتو میستاییم:تری

a-haddad

بچه های گشت ارشاد نمیان
میخایم بریم عشق و صفا{-130-}

Samanh

گوناه دارن خو

Yashar

Samanh

سلامعلیکم -خوبم-

Fereshte

آخ چقد دلم‌ لک زده برای یه تفریح دوستانه{-110-}

Samanh

درجواب :Fereshte

آخ چقد دلم‌ لک زده برای یه تفریح دوستانه{-110-}


بیا تا برویم :دوست

Fereshte

برو ،بریم :رفتن

Samanh

پیاده از درب خانه که نمیشه -خندیدم-

با ماشین تا دره میریم

:ماشین

Samanh

اضافه ت کردم اکبر خان :چاکریم

باز نشر توسط

پربحث ها

1. بعضی ها هستند که یک جورِ خاص دوست داشتنی اند. یک جور عجیب دلنشین اند. دست خودشان هم نیست. انگار خدا یک جورِ دیگ...رم.. 2. «لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین» 3. سلامم:کافه بریم ادامه چالش دست خط فقط حق دو رای دارین:دی https://s8.uupload.ir/files/inshot_۲۰۲۳۰۵۰۴_۱۷۵۳۵۰۹۸۲_y....jpg 4. یه ﻭﻗﺘﺎیی ﻻﺯمه ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ .... ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ ... ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ ... ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ ... ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ می مونن!!! ﮔﺎﻫﯽ....... 5. {-95-}{-95-} میریم واسه مسابقه{-130-} هرکس میتونه ، به دوتا عکس رای بده. بیشتر از دوتا شمارش نمیشه. و فقط هم ش....mp3 6. خب خب سلام صد سلام امشب بین دو شب قدر اختصاص میدیم به مامان کوچولو دیگه سایت دختری از دیار نارنج نخل و نفت و ... :دی 7. بچه ها حوصلم سررفته:خسته:هعی بیاین ی کاری کنیم :خسته جرعت حقیقت!:دی موافقین؟:سوت کسایی ک تگ میشن کامنت نزارن ...حلما 8. سلام به خودم عزیز شجاع و بقیه حضار نا شجاع بجز الی مامانی و باهار :دی صندلی داغ با خودزنی خودم و سوالات بی در پیک... :دی 9. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوانِ وَتَعاقَبَ الْعَصْرانِ وَ کَرَّ الْج...امِ. 10. بچه ها خدایی یکاری کنیم اینجا یکم روحیه بگیره @hadi @hejab @mehrabeh مدیرای محترم کاربرای فعال عزیزمون ...:هعی

داغترین ها

1. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 2. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 3. دوستان عزیزم مهلت شرکت در مسابقه تمام شد به دلیل اینکه تعداد شرکت کننده ها عدد فردی هست و نمیشه رده بندی و دو به د.....❤️ 4. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 5. ترجمشو نمیگم:D 6. #بـیـوطور💕 از‌میآنِ‌اشْڪٰال‌هِندسٖۍ‌عاشْق‌شِش‌گوشه‌ام...🌱 7. دوستان عزیز از فرداشب مسابقه هامون شروع میشه جهت شرکت در مسابقه ها حتما باید عضو گروه مسابقه باشید میتونید نظ... کنم 8. با عرض سلام خدمت تمامی کاربرای عزیز ساینا ما یک مسابقه رو تدارک دیدیم برای این هفته این مسابقه به این نحو هست که ه...علی❤ 9. ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی گر که جفا ،گر که وفا، از تو حذر نميشود داغ که دارد اين دلم، داغ تو و خیال تو " بی...#462 10. دل که رنجید از کسی,خرسند کردن مشکل است شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد ...#914 11. عزیزانی که برای خرید گوشی کمک کرده بودن دم همتون گرم گوشی امروز دست بچه ها رسیده معلمشون میگفت خیلی ذوق کردن خیلی ....jpg 12. بسم الله الرحمن الرحیم ^_^ . . . آموزش اشتراک گذاری آهنگ در ساینا {-107-} مرحله اول) https://s4.uupload.ir/files/i...89-} 13. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 14. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :) 15. کاربران گرامی یه چیزی رو شاید خودتونم میدونید ولی بهتره من بگم دوستانی که تازه اومدن هم بدونن اینجا چون یه شبکه اج...م شد

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو