یه اهنگیو ازش خوشم میاد اما نمیتونم پیداش کنم
اهنگه رو یه کلیپه کسی میتونه پیدا کنه؟
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1401/07/27 - 20:28 در MUSIC MAN
دیدگاه
elham

{-157-}

1401/07/27 - 20:32
fatima

چی هس

1401/07/27 - 20:35
fatme

اهنگه رو یه کلیپ اما نمیتونم پیداش کنم

1401/07/27 - 21:12
fatima

کلیپ چی

1401/07/27 - 21:12
fatima

فارسی انگلیسی

1401/07/27 - 21:13
fatme

فک کنم روسیه

1401/07/27 - 21:16
shahin

چند عکس از کلیپش بفرست شاید پیدا شد

1401/07/28 - 02:51
fatme

😐نه کلیپشو نمیخام
اهنگشو میخام

1401/07/28 - 07:37
shahin

می دونم از روی عکس کلیپش اهنگشو پیدا می کنم:خنده

1401/07/28 - 09:08
fatme

نمیشه از روی عکس😐😂😂

1401/07/28 - 10:00
shahin

دست کم و ایگنورم نگیر :(=))

1401/07/28 - 11:06
fatmeبیا عکس کلیپش😐

1401/07/28 - 11:12
fatima

ژووون دس تو دس خخخ

1401/07/28 - 11:13
fatme

😐😂😂😂😂

1401/07/28 - 11:14
fatima

{-18-}

1401/07/28 - 11:17
fatima

اقا بالا اون تصویررو باز کنید چرا اذیت میکنید اپلود کنیم مال من نمیشه خخ

1401/07/28 - 11:17
shahin

اونجا که صورت نشون میده بذار=)) کلیپشو بذار پس =))

1401/07/28 - 11:35
fatme

درجواب :fatima

اقا بالا اون تصویررو باز کنید چرا اذیت میکنید اپلود کنیم مال من نمیشه خخ

پهنای باند تموم شده
باید بخره

1401/07/28 - 11:40
fatme

درجواب :shahin

اونجا که صورت نشون میده بذار=)) کلیپشو بذار پس =))

صورت نداره

1401/07/28 - 11:40
elham

تازه خریده ک

درجواب :fatme

درجواب :fatima

اقا بالا اون تصویررو باز کنید چرا اذیت میکنید اپلود کنیم مال من نمیشه خخ

پهنای باند تموم شده
باید بخره

1401/07/28 - 11:42
shahin

منبعت کجا بود؟

1401/07/28 - 11:43
shahin

عشقم اقا هادی فرمایش فرمودن 5 گیگ خریدن ولی سهم هر ماه مثلا 1 گیگه.این 1 گیگ هم 25-26 ماه نزدیک به اتمام میشه لذا 4-5 روز باقیماده را امکان عکس گذاری مستقیم برداشته میشه که تا اخر ماه تموم نشه و طبق تقویمش اول هر ماه پهنای باند اون ماه و امکان عکس گذاری رو باز کنه

درجواب :elham

تازه خریده ک

درجواب :fatme

درجواب :fatima

اقا بالا اون تصویررو باز کنید چرا اذیت میکنید اپلود کنیم مال من نمیشه خخ

پهنای باند تموم شده
باید بخره

1401/07/28 - 11:45
elham

بیشتر بخره خو{-181-}

1401/07/28 - 11:46
shahin

ظرفش 1 گیگ 1 گیگه :خجالت 3 روز دیگه ازاد میشه و برای هم کلیپ خودمونو میفرستیم:خجالت :بغل راستی دندون فاطیما دد می کنه بوس کردی خوب بشه؟:(:خجالت

درجواب :elham

بیشتر بخره خو{-181-}

1401/07/28 - 11:49
elham

اه کصافد=))

1401/07/28 - 11:49
fatima

نه قهریم خخخخ الی قهره نگفته بهت؟

1401/07/28 - 11:56
shahin

اها باشه قهر بودن دو دختر هم جذابیت های خاص خودشو داره:خجالت امکان دعوا ندارید؟:( لطفا زمانشو با من هماهنگ منید تماشاشو از دست ندم کشتی کج بانوان رو خیلی میپسندم:خجالت=))

درجواب :fatima

نه قهریم خخخخ الی قهره نگفته بهت؟

1401/07/28 - 12:00
fatima

البته بعداز تفکر فهمیدم من غلط اضافی کردم به من ربطی نداست معذرت ت خواستم ولی الی خانوم قبول نکرد شعرام جان

1401/07/28 - 12:01
fatima

درجواب :shahin

اها باشه قهر بودن دو دختر هم جذابیت های خاص خودشو داره:خجالت امکان دعوا ندارید؟:( لطفا زمانشو با من هماهنگ منید تماشاشو از دست ندم کشتی کج بانوان رو خیلی میپسندم:خجالت=))

درجواب :fatima

نه قهریم خخخخ الی قهره نگفته بهت؟
دیوونه {-33-}

خیلی خوبه که شادین به خاطر قهر با الی خیلی وارد پستاتون نمیشم اخه مقصر قهر من بودم نه الی کاری نداشت من پنهون نمیکنم اشتباهمو... ولی دوس دارم پستاتو شعرام خخخخ

1401/07/28 - 12:02
shahin

تجربه شد برات :خجالت به قول معین حالا که از دریا طرد شدی به قطره اکتفا کن =))

1401/07/28 - 12:08
fatme

درجواب :shahin

اها باشه قهر بودن دو دختر هم جذابیت های خاص خودشو داره:خجالت امکان دعوا ندارید؟:( لطفا زمانشو با من هماهنگ منید تماشاشو از دست ندم کشتی کج بانوان رو خیلی میپسندم:خجالت=))

درجواب :fatima

نه قهریم خخخخ الی قهره نگفته بهت؟

موهاشونم میکشن؟ 🙁

1401/07/28 - 12:08
fatima

{-33-}

خخخخخخخ احسنت
میگم پهباد سایت کم شده سوختش کم نشه سقوط کنیم؟ یانقص فنی نداشته باشه{-33-}

1401/07/28 - 12:09
shahin

اررهه از مو طرفو بلند می کنن بعد با لوله اهنی میزنن تو سرش خیلی جالبه حتما دنبال کن:خجالت=))

درجواب :fatme

درجواب :shahin

اها باشه قهر بودن دو دختر هم جذابیت های خاص خودشو داره:خجالت امکان دعوا ندارید؟:( لطفا زمانشو با من هماهنگ منید تماشاشو از دست ندم کشتی کج بانوان رو خیلی میپسندم:خجالت=))

درجواب :fatima

نه قهریم خخخخ الی قهره نگفته بهت؟

موهاشونم میکشن؟ 🙁

1401/07/28 - 12:09
fatme

نه سقوط نمیکنین دوروز دیگه درست میشه به پرواز ادامه بدین😂😂🤣

1401/07/28 - 12:10
fatima

{-33-} باشه پس من تو اوجم حداقل سقوط کردم یکیتون بگیرید. منو خخخ

1401/07/28 - 12:11
fatme

لوله اهنی از کجا میارن؟ 😐🙁😂

1401/07/28 - 12:11
shahin

من برم نهار ان چه از دوستی با الی می خواستی از من بخواه در حد توانم تلاش می کنم موجبات خرسندی و رضایتتو فراهم کنم:خجالت

درجواب :fatima

{-33-}

خخخخخخخ احسنت
میگم پهباد سایت کم شده سوختش کم نشه سقوط کنیم؟ یانقص فنی نداشته باشه{-33-}

1401/07/28 - 12:11
fatima

درجواب :shahin

اررهه از مو طرفو بلند می کنن بعد با لوله اهنی میزنن تو سرش خیلی جالبه حتما دنبال کن:خجالت=))

درجواب :fatme

درجواب :shahin

اها باشه قهر بودن دو دختر هم جذابیت های خاص خودشو داره:خجالت امکان دعوا ندارید؟:( لطفا زمانشو با من هماهنگ منید تماشاشو از دست ندم کشتی کج بانوان رو خیلی میپسندم:خجالت=))

درجواب :fatima

نه قهریم خخخخ الی قهره نگفته بهت؟

موهاشونم میکشن؟ 🙁
اره دنبالم. کنید من جومونگ سایتم{-18-}

1401/07/28 - 12:11
fatme

درجواب :fatima

{-33-} باشه پس من تو اوجم حداقل سقوط کردم یکیتون بگیرید. منو خخخ

من میگیرمت
فقط سنگین نباشی لهم کنیا:خخخ

1401/07/28 - 12:11
shahin

لوله کشی بین رینگ بوکس دیگه یهو یه تیکه شو میشکنن یا از تماشاگرا میگیرن:خنده

درجواب :fatme

لوله اهنی از کجا میارن؟ 😐🙁😂

1401/07/28 - 12:11
fatima

درجواب :shahin

من برم نهار ان چه از دوستی با الی می خواستی از من بخواه در حد توانم تلاش می کنم موجبات خرسندی و رضایتتو فراهم کنم:خجالت

درجواب :fatima

{-33-}

خخخخخخخ احسنت
میگم پهباد سایت کم شده سوختش کم نشه سقوط کنیم؟ یانقص فنی نداشته باشه{-33-}
ژوووون فدای تو نه اشتباه خودم بود تو کاری که به من ربط نداشت دخالت کردم بازم. ممنون که پیگیر حالم بودی دوست عزیز ناهارتم نوش جان{-29-}

1401/07/28 - 12:12
fatima

درجواب :fatme

درجواب :fatima

{-33-} باشه پس من تو اوجم حداقل سقوط کردم یکیتون بگیرید. منو خخخ

من میگیرمت
فقط سنگین نباشی لهم کنیا:خخخ
85 کیلو{-29-}

1401/07/28 - 12:12
fatima

درجواب :shahin

لوله کشی بین رینگ بوکس دیگه یهو یه تیکه شو میشکنن یا از تماشاگرا میگیرن:خنده

درجواب :fatme

لوله اهنی از کجا میارن؟ 😐🙁😂
اوه اوه{-33-}

1401/07/28 - 12:13
shahin

درباره ی کلیپ راهنماییم کن من خوام حسابی به چشمات بیام و خودی نشون بدم:گریه=))

1401/07/28 - 12:43
fatima

درجواب :shahin

درباره ی کلیپ راهنماییم کن من خوام حسابی به چشمات بیام و خودی نشون بدم:گریه=))
تو چشای من بیا بیا خودی نشون بده خووو{-157-}

1401/07/28 - 12:49
shahin

برا بدست اوریم بیشتر تر بجنگ:خجالت

درجواب :fatima

درجواب :shahin

درباره ی کلیپ راهنماییم کن من خوام حسابی به چشمات بیام و خودی نشون بدم:گریه=))
تو چشای من بیا بیا خودی نشون بده خووو{-157-}

1401/07/28 - 13:22
fatima

درجواب :shahin

برا بدست اوریم بیشتر تر بجنگ:خجالت

درجواب :fatima

درجواب :shahin

درباره ی کلیپ راهنماییم کن من خوام حسابی به چشمات بیام و خودی نشون بدم:گریه=))
تو چشای من بیا بیا خودی نشون بده خووو{-157-}
برای تو بجنگم دیگه اره؟ خخ چشم

1401/07/28 - 13:33

پربحث ها

داغترین ها

1. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 2. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 3. ترجمشو نمیگم:D 4. دوستان عزیزم مهلت شرکت در مسابقه تمام شد به دلیل اینکه تعداد شرکت کننده ها عدد فردی هست و نمیشه رده بندی و دو به د.....❤️ 5. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 6. به والله قسم در این ایام توهینی به مقدسات ببینم کمترین جواب من نفرین است احدی که اعتقاد نداره غلط می کنه با سوا...اشید 7. #بـیـوطور💕 از‌میآنِ‌اشْڪٰال‌هِندسٖۍ‌عاشْق‌شِش‌گوشه‌ام...🌱 8. دوستان عزیز از فرداشب مسابقه هامون شروع میشه جهت شرکت در مسابقه ها حتما باید عضو گروه مسابقه باشید میتونید نظ... کنم 9. با عرض سلام خدمت تمامی کاربرای عزیز ساینا ما یک مسابقه رو تدارک دیدیم برای این هفته این مسابقه به این نحو هست که ه...علی❤ 10. ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی گر که جفا ،گر که وفا، از تو حذر نميشود داغ که دارد اين دلم، داغ تو و خیال تو " بی...#462 11. دل که رنجید از کسی,خرسند کردن مشکل است شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد ...#914 12. عزیزانی که برای خرید گوشی کمک کرده بودن دم همتون گرم گوشی امروز دست بچه ها رسیده معلمشون میگفت خیلی ذوق کردن خیلی ....jpg 13. بسم الله الرحمن الرحیم ^_^ . . . آموزش اشتراک گذاری آهنگ در ساینا {-107-} مرحله اول) https://s4.uupload.ir/files/i...89-} 14. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 15. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :)

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو