بابا ادا خوبارو نیار
اگه رفتی تا ابد تو کوچه ما نیا دیگه
...🦧
عاشق این آهنگم

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1401/07/01 - 23:17
دیدگاه
hadi

آهنگشم بذار

1401/07/1 - 23:21
_hedieh_

نتم قطعه

1401/07/1 - 23:22
_hedieh_

فقط اینجا باز میشه و ایتا

1401/07/1 - 23:22
hadi

باید کلاس آموزش استفاده از اینترنت بذارم براتون :|

1401/07/1 - 23:22
B_DEL

باز این حرف زد

1401/07/1 - 23:25
B_DEL

چش نخوری مهندس

1401/07/1 - 23:25
fatme

درجواب :_hedieh_

نتم قطعه

نت داخلیه
ینی سایتای ایرانی باز میشه
اگه سرچ کنی اهنک فلانچیز نمیاره برات
اما میتونی یه سایت موزیک ایرانیو با سرچ کردن اسم اصلیه سایت بیاریش
مثلا ساینارو تو مرورگرت سرچ کنی شبکه اجتماعی ساینا نمیاره بالا اما اگه بزنیsynaa. ir میاره
الانم music-fa.com اینو سرچ کنی میاره بالا
اینجا پیداش کن احتمالا اهنگه باشه

1401/07/1 - 23:29
_hedieh_

کی حوصله داره🥲

1401/07/1 - 23:29
hadi

باز این فاطمه مهندسی کردنش گرفت جدا بیاین چند جلسه درمورد اینترنت باهاتون آنلاین صحبت کنم

1401/07/1 - 23:30
_hedieh_

نبود ابن اهنگ تو موزیک فا

1401/07/1 - 23:32
_hedieh_

درجواب :hadi

باز این فاطمه مهندسی کردنش گرفت جدا بیاین چند جلسه درمورد اینترنت باهاتون آنلاین صحبت کنم
مگ بیکاریم

1401/07/1 - 23:32
hadi

آره بیکار نیستین همتون دارین اتم کشف میکنید

الآن کسی که استفاده از اینترنت و کامپیوتر و ... بلد نیست بیسواده بیسواد

1401/07/1 - 23:35
B_DEL

چطوری بیسواد

درجواب :hadi

آره بیکار نیستین همتون دارین اتم کشف میکنید

الآن کسی که استفاده از اینترنت و کامپیوتر و ... بلد نیست بیسواده بیسواد

1401/07/1 - 23:35
_hedieh_

ما یه درس دوواحدی داریم
مبادی کامپیوتر و کاربرد ان تو بیا پاسش کن

1401/07/1 - 23:36
fatme

درجواب :hadi

باز این فاطمه مهندسی کردنش گرفت جدا بیاین چند جلسه درمورد اینترنت باهاتون آنلاین صحبت کنم

:(:اشک

1401/07/1 - 23:40
Bestlove000

اهنگه هم تو رو دوس داره

1401/07/1 - 23:46
hadi

الهام تو کیو دوس داری؟

درجواب :Bestlove000

اهنگه هم تو رو دوس داره

1401/07/1 - 23:47
Bestlove000

من فقد تو رو دوس دالم:خخخ=))

1401/07/1 - 23:47
_hedieh_

درجواب :Bestlove000

من فقد تو رو دوس دالم:خخخ=))
چند سالته

1401/07/1 - 23:48
Bestlove000

خودت چن سالته اگه راس میگی:دی

1401/07/1 - 23:49
hadi

پس شاهین چی؟ @shahin

درجواب :Bestlove000

من فقد تو رو دوس دالم:خخخ=))

1401/07/1 - 23:49
B_DEL

زیااد

1401/07/1 - 23:49
Bestlove000

اونم دوس دالم :خنده

1401/07/1 - 23:50
_hedieh_

درجواب :Bestlove000

خودت چن سالته اگه راس میگی:دی
۲۰

1401/07/1 - 23:50
Bestlove000

خعلی نامردی تگش کردی الان میاد گلبش جراحت ورمیدارع:اشک:خنده

1401/07/1 - 23:51
B_DEL

درجواب :_hedieh_

درجواب :Bestlove000

خودت چن سالته اگه راس میگی:دی
۲۰
من و تو بیست رو تموم کردیم ادم باش

1401/07/1 - 23:51
hadi

بیاد ببینه خیانت کردی بهش :دی

1401/07/1 - 23:51
Bestlove000

خو من نه سال ازت بزرگترم:دی

درجواب :_hedieh_

درجواب :Bestlove000

خودت چن سالته اگه راس میگی:دی
۲۰

1401/07/1 - 23:52
B_DEL

درجواب :Bestlove000

خعلی نامردی تگش کردی الان میاد گلبش جراحت ورمیدارع:اشک:خنده
نترس من یه تنه اندازه همه دوسش دارم🥰😄

1401/07/1 - 23:52
hadi

قلط کردین شما کی 20 شدین؟ 19 سالتونه :/

درجواب :B_DEL

درجواب :_hedieh_

درجواب :Bestlove000

خودت چن سالته اگه راس میگی:دی
۲۰
من و تو بیست رو تموم کردیم ادم باش

1401/07/1 - 23:52
B_DEL

درجواب :_hedieh_

درجواب :Bestlove000

خعلی نامردی تگش کردی الان میاد گلبش جراحت ورمیدارع:اشک:خنده
نگفتی چن سالته
پیام بالاتو ببین😐

1401/07/1 - 23:52
_hedieh_

درجواب :B_DEL

درجواب :_hedieh_

درجواب :Bestlove000

خودت چن سالته اگه راس میگی:دی
۲۰
من و تو بیست رو تموم کردیم ادم باش
تو ۲۱هستیم

1401/07/1 - 23:52
Bestlove000

عب نداره طفلک عادت کلده:خخخ

درجواب :hadi

بیاد ببینه خیانت کردی بهش :دی

1401/07/1 - 23:53
B_DEL

بیستو فوت کردیم گاو

درجواب :hadi

قلط کردین شما کی 20 شدین؟ 19 سالتونه :/

درجواب :B_DEL

درجواب :_hedieh_

درجواب :Bestlove000

خودت چن سالته اگه راس میگی:دی
۲۰
من و تو بیست رو تموم کردیم ادم باش

1401/07/1 - 23:53
_hedieh_

درجواب :Bestlove000

خو من نه سال ازت بزرگترم:دی

درجواب :_hedieh_

درجواب :Bestlove000

خودت چن سالته اگه راس میگی:دی
۲۰
ای جان زنده باشی❤️

1401/07/1 - 23:53
_hedieh_

هادی ما از ۱۸سالگی اینجاییم. 🚶🏻‍♀️

1401/07/1 - 23:53
_hedieh_

حقوقمونو بده

1401/07/1 - 23:54
_hedieh_

الان داریم ۲۱رو پر میکنیم

1401/07/1 - 23:54
Bestlove000

شهرام بدو بیا تلاشات نتیجه داد@shahin=))

درجواب :B_DEL

درجواب :Bestlove000

خعلی نامردی تگش کردی الان میاد گلبش جرا
حت ورمیدارع:اشک:خنده
نترس من یه تنه اندازه همه دوسش دارم🥰😄

1401/07/1 - 23:54
Bestlove000

@shahin

1401/07/1 - 23:54
hadi

هه خودم از 14 سالگی اینجام کی بهم چیزی داده :خخخ

درجواب :_hedieh_

هادی ما از ۱۸سالگی اینجاییم. 🚶🏻‍♀️

1401/07/1 - 23:54
_hedieh_

شاهین چند سالشه

1401/07/1 - 23:55
_hedieh_

درجواب :hadi

هه خودم از 14 سالگی اینجام کی بهم چیزی داده :خخخ

درجواب :_hedieh_

هادی ما از ۱۸سالگی اینجاییم. 🚶🏻‍♀️
بس ک خرب

1401/07/1 - 23:55
Bestlove000

درجواب :hadi

هه خودم از 14 سالگی اینجام کی بهم چیزی داده :خخخ

درجواب :_hedieh_

هادی ما از ۱۸سالگی اینجاییم. 🚶🏻‍♀️
من خودم بهت میدم=))

1401/07/1 - 23:55
B_DEL

درجواب :_hedieh_

شاهین چند سالشه
متولد شصت و هشته

1401/07/1 - 23:56
Bestlove000

شهرام خعلی سالشه خودش میاد الان اصل میگیره اصل میده :دی

درجواب :_hedie
h_

شاهین چند سالشه

1401/07/1 - 23:56
_hedieh_

شهرام یا شاهین

1401/07/1 - 23:57
B_DEL

جفتش

1401/07/1 - 23:57
Bestlove000

من تو خونه شهرام صداش میکنم=))

1401/07/1 - 23:57
_hedieh_

خوبه زنده باشینهمتون

1401/07/1 - 23:58
B_DEL

🤣 تو کچه شاهین میگن بهش

1401/07/1 - 23:58
B_DEL

کوچه

1401/07/1 - 23:58
_hedieh_

درجواب :Bestlove000

من تو خونه شهرام صداش میکنم=))
داداشته یا شوهرته یا دوستت؟

1401/07/1 - 23:58
Bestlove000

شوهر عممه=))

1401/07/1 - 23:59
B_DEL

😂😂😂

1401/07/1 - 23:59
B_DEL

از اون،شوهر عمه خوباص😄

1401/07/2 - 00:00
Bestlove000

درجواب :B_DEL

از اون،شوهر عمه خوباص😄
ژوون بیاد ببینه چ کیفی کنهههه :خجالت

1401/07/2 - 00:01
_hedieh_

واقعا؟

1401/07/2 - 00:01
B_DEL

:قهقهه

1401/07/2 - 00:02
Bestlove000

ن خو شهرام مجرده:دی

1401/07/2 - 00:02
B_DEL

هدیههه🤣 زدی تو فاز ایسگا شدنا

1401/07/2 - 00:02
Bestlove000

ترنم هدیع رو یکم ارشادش کن:خخخ

1401/07/2 - 00:03
_hedieh_

اها 🚶🏻‍♀️😁

1401/07/2 - 00:03
_hedieh_

یهو دلشوره گرفتم 🥲نمیفهمم چی میگین
ببخشید

1401/07/2 - 00:04
B_DEL

🤣🤣عب نداره عوارض دوازده شب به بعده

درجواب :_hedieh_

یهو دلشوره گرفتم 🥲نمیفهمم چی میگین
ببخشید

1401/07/2 - 00:05
Bestlove000

راحد باش کمتر کسی زبون مارو میفعمه=))

1401/07/2 - 00:05
B_DEL

درجواب :Bestlove000

ترنم هدیع رو یکم ارشادش کن:خخخ
چسب چسب

1401/07/2 - 00:05
_hedieh_

🥲🥲🥲

1401/07/2 - 00:07
Bestlove000

بیا بقلم اصن :بغل

1401/07/2 - 00:07
B_DEL

🤗🤗

1401/07/2 - 00:07
Bestlove000

تو برو کنار با هدیه بودم عهههه=))

1401/07/2 - 00:08
B_DEL

منم برا اون فرستادم

1401/07/2 - 00:09
_hedieh_

😂😂😂🚶🏻‍♀️

1401/07/2 - 00:09
B_DEL

فک کردی من بغل تو میام🤣🤣😂😂

1401/07/2 - 00:10
B_DEL

درجواب :_hedieh_

😂😂😂🚶🏻‍♀️
ببین گوزو به خاطر تو خط رو خط شد

1401/07/2 - 00:10
Bestlove000

من بقلش میکنم تونم موچش کن لاقل:خنده

1401/07/2 - 00:10
_hedieh_

😑😑💔💔دعوا نکنید

1401/07/2 - 00:10
Bestlove000

ن جرعت نداذی=))

درجواب :B_DEL

فک کردی من بغل تو میام🤣🤣😂😂

1401/07/2 - 00:10
_hedieh_

الهام مجردی؟ 🥲

1401/07/2 - 00:11
Bestlove000

تو دوس داری مجرد باشم یا متاهل:اشک

درجواب :_hedieh_

الهام مجردی؟ 🥲

1401/07/2 - 00:12
B_DEL

اینا همشون هفت سر عائله دارن

1401/07/2 - 00:12
shahin

حباسم نبود الان میبینم چی و چطوره موضوع:خجالت سهلام

1401/07/2 - 00:15
_hedieh_

هر چی باشی خیلی خوبی

1401/07/2 - 00:16
shahin

شاهین در مقابل تو دانه ای نخود هست در مقابل یک بسته نخود بهپاک:خجالت:قلب

درجواب :hadi

پس شاهین چی؟ @shahin

درجواب :Bestlove000

من فقد تو رو دوس دالم:خخخ=))

1401/07/2 - 00:16
_hedieh_

الهام وآقا شاهین اهل کجایین؟

1401/07/2 - 00:21
B_DEL

درجواب :shahin

شاهین در مقابل تو دانه ای نخود هست در مقابل یک بسته نخود بهپاک:خجالت:قلب

درجواب :hadi

پس شاهین چی؟ @shahin

درجواب :Bestlove000

من فقد تو رو دوس دالم:خخخ=))
این زندگی دیگه بدرد نمیخوره

1401/07/2 - 00:22
shahin

من تهران خودت کجایی هدیه جون؟ :خجالت راستی ترنم جون من اسفند 67 ام 68 نیستم:( :گریه

1401/07/2 - 00:23
shahin

من یه چیزی یاد گرفتم متن فرد تگ شده را هر بار نقل قول بگیریم به خطاب به منش اضافه میشه مثلا برای من 4 بار نوتیفیکیشن تگ اومده در صورتی که فقط همینه اینو اقا هادی هم نمیدونس=))

1401/07/2 - 00:24
B_DEL

خودت زدی ۶۸ تو پروفایلت

1401/07/2 - 00:25
B_DEL

همه میدونستیم😐😐😐

درجواب :shahin

من یه چیزی یاد گرفتم متن فرد تگ شده را هر بار نقل قول بگیریم به خطاب به منش اضافه میشه مثلا برای من 4 بار نوتیفیکیشن تگ اومده در صورتی که فقط همینه اینو اقا هادی هم نمیدونس=))

1401/07/2 - 00:25
B_DEL

هدیه هم تهرانع

1401/07/2 - 00:26
shahin

من نزدم حتما خود سایت حساب کتاب کرد:( من می خواستم بزنم میزدم 77 =))

درجواب :B_DEL

خودت زدی ۶۸ تو پروفایلت

1401/07/2 - 00:27
shahin

ترنم جونم کجاعه؟:خجالت گمونم نوار شمالی باشی:خجالت

درجواب :B_DEL

هدیه هم تهرانع

1401/07/2 - 00:28
B_DEL

درجواب :shahin

ترنم جونم کجاعه؟:خجالت گمونم نوار شمالی باشی:خجالت

درجواب :B_DEL

هدیه هم تهرانع
نه من آذربایجانم

1401/07/2 - 00:32
shahin

ععععععععععععععععععععععععععع پس تو و اقا هادی و دنیا و الی همه کنار همید:خنده ایوللللل جمعتون جمعه که:خنده پس بهترین دوستای من از اذربایجان هستن همه شون:خجالت

1401/07/2 - 00:34
B_DEL

من غربیم اینا شرقی

1401/07/2 - 00:35
shahin

پس یه نفره فاتح غرب قلبمی:خجالت=))

1401/07/2 - 00:36
_hedieh_

خوشبختم

1401/07/2 - 00:37
B_DEL

غرب قلبت کجای قلبته

1401/07/2 - 00:38
B_DEL

درجواب :_hedieh_

خوشبختم
اینو ببینا دوتا بزرگتر دارن حرف میزنن نپر وسط عه

1401/07/2 - 00:38
Gelare

اح اح احححححححح😐

درجواب :shahin

پس یه نفره فاتح غرب قلبمی:خجالت=))

1401/07/2 - 00:39
shahin

وقتی رو به خورشیدم سمت چپ :خجالت

درجواب :B_DEL

غرب قلبت کجای قلبته

1401/07/2 - 00:39
B_DEL

درجواب :Gelare

اح اح احححححححح😐

درجواب :shahin

پس یه نفره فاتح غرب قلبمی:خجالت=))
چیشد دلت خاصت😎

1401/07/2 - 00:39
shahin

خونه تون کوجاس؟:خجالت=))

درجواب :_hedieh_

خوشبختم

1401/07/2 - 00:39
B_DEL

درجواب :shahin

وقتی رو به خورشیدم سمت چپ :خجالت

درجواب :B_DEL

غرب قلبت کجای قلبته
اخ کمرم

1401/07/2 - 00:39
shahin

سلام گیس گلاره خاتون:خجالت

درجواب :Gelare

اح اح احححححححح😐

درجواب :shahin

پس یه نفره فاتح غرب قلبمی:خجالت=))

1401/07/2 - 00:40
Gelare

گ نخور حسابت مونده

درجواب :B_DEL

درجواب :Gelare

اح اح احححححححح😐

درجواب :shahin

پس یه نفره فاتح غرب قلبمی:خجالت=))
چیشد دلت خاصت😎

1401/07/2 - 00:40
Gelare

شما فک کن علیک

درجواب :shahin

سلام گیس گلاره خاتون:خجالت

درجواب :Gelare

اح اح احححححححح😐

درجواب :shahin

پس یه نفره فاتح غرب قلبمی:خجالت=))

1401/07/2 - 00:41
B_DEL

درجواب :Gelare

گ نخور حسابت مونده

درجواب :B_DEL

درجواب :Gelare

اح اح احححححححح😐

درجواب :shahin

پس یه نفره فاتح غرب قلبمی:خجالت=))
چیشد دلت خاصت😎
فشار بخور🤣😎

1401/07/2 - 00:41
B_DEL

درجواب :Gelare

شما فک کن علیک

درجواب :shahin

سلام گیس گلاره خاتون:خجالت

درجواب :Gelare

اح اح احححححححح😐

درجواب :shahin

پس یه نفره فاتح غرب قلبمی:خجالت=))
داری فشار میخوری😂

1401/07/2 - 00:41
_hedieh_

درجواب :shahin

خونه تون کوجاس؟:خجالت=))

درجواب :_hedieh_

خوشبختم
شرق تهران

1401/07/2 - 00:41
shahin

یه صلوات بفرستید و رو تبلیغا بکیلیکید دعوا نکنید=))

1401/07/2 - 00:42
shahin

تظاهرات داشتید؟

درجواب :_hedieh_

درجواب :shahin

خونه تون کوجاس؟:خجالت=))

درجواب :_hedieh_

خوشبختم
شرق تهران

1401/07/2 - 00:42
Gelare

گگگگگگگ

1401/07/2 - 00:43
Gelare

هدیه آدرس نده

1401/07/2 - 00:43
B_DEL

فشاااااار🤣🤣🤣🤣

1401/07/2 - 00:43
shahin

شما کجایی خاتون؟ادرس نمیدی بهم؟:(=))

درجواب :Gelare

هدیه آدرس نده

1401/07/2 - 00:43
_hedieh_

اره بشدت شلوغه اینجا

1401/07/2 - 00:45
Gelare

🙄🙄🙄🙄🙄

1401/07/2 - 00:45
B_DEL

درجواب :Gelare

🙄🙄🙄🙄🙄
فشار رو بالا

1401/07/2 - 00:46
shahin

بیرون نریا:خجالت

درجواب :_hedieh_

اره بشدت شلوغه اینجا

1401/07/2 - 00:46
_hedieh_

شما کجا تهرانی

1401/07/2 - 00:46
Gelare

🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄

1401/07/2 - 00:47
hadi

توشه

درجواب :_hedieh_

شما کجا تهرانی

1401/07/2 - 00:47
shahin

ترنم تو یه جور دیگه هم میتونی هوشبری کنی.گمونم تو اتاق عمل صورت ماه و قشنگتو ببینن خودشون از هوش برن:خجالت :لاو :دی

1401/07/2 - 00:48
_hedieh_

اینم حرفیه

1401/07/2 - 00:48
shahin

فرحزاد البته بیشتر سال در شمال کشور تشریف دارم:خجالت

درجواب :_hedieh_

شما کجا تهرانی

1401/07/2 - 00:48
_hedieh_

😐😐😐😐

1401/07/2 - 00:48
_hedieh_

حاجی برو پی وی

1401/07/2 - 00:48
_hedieh_

درجواب :shahin

فرحزاد البته بیشتر سال در شمال کشور تشریف دارم:خجالت

درجواب :_hedieh_

شما کجا تهرانی
بسلامتی

1401/07/2 - 00:49
B_DEL

درجواب :shahin

ترنم تو یه جور دیگه هم میتونی هوشبری کنی.گمونم تو اتاق عمل صورت ماه و قشنگتو ببینن خودشون از هوش برن:خجالت :لاو :دی
اوووف هات شد ماجرا

1401/07/2 - 00:50
Gelare

حیا کن خرررررر

1401/07/2 - 00:51
Gelare

@hadi این سایت گشت ارشاد نداره؟ 😐

1401/07/2 - 00:51
_hedieh_

حق

1401/07/2 - 00:52
hadi

پ تو چی ای؟

درجواب :Gelare

@hadi این سایت گشت ارشاد نداره؟ 😐

1401/07/2 - 00:52
Gelare

ترنم ولش کنی همه رو 🙊

1401/07/2 - 00:52
Gelare

من نفسِ سایتم جهت اطلاع نمیدونی بدون

درجواب :hadi

پ تو چی ای؟

درجواب :Gelare

@hadi این سایت گشت ارشاد نداره؟ 😐

1401/07/2 - 00:52
B_DEL

فشار بخور فقط🤣🤣🤣😎🖕

1401/07/2 - 00:53
shahin

انگار گلاره خاتون و ترنم یه خرده حساب و زاویه ای با هم دارن:خنده:-S

1401/07/2 - 00:54
Gelare

مسدود شدی ب خودت میای

درجواب :B_DEL

فشار بخور فقط🤣🤣🤣😎🖕

1401/07/2 - 00:54
Gelare

با تو داریم 😒😒😒😒

درجواب :shahin

انگار گلاره خاتون و ترنم یه خرده حساب و زاویه ای با هم دارن:خنده:-S

1401/07/2 - 00:54
_hedieh_

🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♀️

1401/07/2 - 00:55
B_DEL

درجواب :shahin

انگار گلاره خاتون و ترنم یه خرده حساب و زاویه ای با هم دارن:خنده:-S
این زاویه نیست رسما تقاطعه🤣🤣

1401/07/2 - 00:55
B_DEL

درجواب :Gelare

مسدود شدی ب خودت میای

درجواب :B_DEL

فشار بخور فقط🤣🤣🤣😎🖕
من مسدود نمیشم

1401/07/2 - 00:55
B_DEL

درجواب :Gelare

با تو داریم 😒😒😒😒

درجواب :shahin

انگار گلاره خاتون و ترنم یه خرده حساب و زاویه ای با هم دارن:خنده:-S
😂

1401/07/2 - 00:55
shahin

جووون چون دست گذاشت رو کسی که نشون کرده بودی؟:خجالت=))

درجواب :Gelare

با تو داریم 😒😒😒😒

درجواب :shahin

انگار گلاره خاتون و ترنم یه خرده حساب و زاویه ای با هم دارن:خنده:-S

1401/07/2 - 00:56
Gelare

خر

1401/07/2 - 00:56
_hedieh_

استغفرلله

1401/07/2 - 00:56
B_DEL

درجواب :shahin

جووون چون دست گذاشت رو کسی که نشون کرده بودی؟:خجالت=))

درجواب :Gelare

با تو داریم 😒😒😒😒

درجواب :shahin

انگار گلاره خاتون و ترنم یه خرده حساب و زاویه ای با هم دارن:خنده:-S
میزنمتا شاهین

1401/07/2 - 00:56
_hedieh_

🙂الان همتونو پاره میکنم

1401/07/2 - 00:56
Gelare

شاهین بیا پایین بابا بزار هوا بیاد

1401/07/2 - 00:57
hadi

رفته نشسته جلو دریچه کولر مگه؟

درجواب :Gelare

شاهین بیا پایین بابا بزار هوا بیاد

1401/07/2 - 00:58
B_DEL

درجواب :Gelare

شاهین بیا پایین بابا بزار هوا بیاد
گمرووو

1401/07/2 - 00:58
Gelare

ن نشسته رو مخم

1401/07/2 - 00:58
B_DEL

درجواب :hadi

رفته نشسته جلو دریچه کولر مگه؟

درجواب :Gelare

شاهین بیا پایین بابا بزار هوا بیاد
🤣🤣

1401/07/2 - 00:58
Gelare

پسر ندیده

درجواب :B_DEL

درجواب :Gelare

شاهین بیا پایین بابا بزار هوا بیاد
گمرووو

1401/07/2 - 00:58
B_DEL

مخت سوارخه هوا میاد ازش؟🤣🤣

درجواب :Gelare

ن نشسته رو مخم

1401/07/2 - 00:58
_hedieh_

😶‍🌫️😶‍🌫️😶‍🌫️

1401/07/2 - 00:59
B_DEL

درجواب :Gelare

پسر ندیده

درجواب :B_DEL

درجواب :Gelare

شاهین بیا پایین بابا بزار هوا بیاد
گمرووو
کافر همه را به کیش خود پندارد

1401/07/2 - 00:59
Gelare

🙄برو بزار باد بیاد

1401/07/2 - 00:59
B_DEL

اون سوراخه اشتباه تایپ کردم

1401/07/2 - 00:59
B_DEL

درجواب :Gelare

🙄برو بزار باد بیاد
💨💨

1401/07/2 - 01:00
_hedieh_

گلاره بیا بریم🥲🚶🏻‍♀️

1401/07/2 - 01:00
Gelare

خاعک

1401/07/2 - 01:00
Gelare

این خیلی اوضاع ش داغونخ امشب خدا ب خیر کنه

1401/07/2 - 01:00
_hedieh_

اره زده بالا

1401/07/2 - 01:01
Gelare

بد

1401/07/2 - 01:01
_hedieh_

🚶🏻‍♀️

1401/07/2 - 01:01
Gelare

🐒

1401/07/2 - 01:02
shahin

ترنم:ماچ اقا هادی:ماچ هدیه:بوس گلاره:بوس هدیه جون چون تازه دیدم خجالت میکشم و گلاره چون خوشش نمیادو بوس معمولی ریز میدم=)) من برم فهلا

1401/07/2 - 01:02
_hedieh_

عکستو پخش نکن سو استفاده میکنن

درجواب :Gelare

🐒

1401/07/2 - 01:02
_hedieh_

درجواب :shahin

ترنم:ماچ اقا هادی:ماچ هدیه:بوس گلاره:بوس هدیه جون چون تازه دیدم خجالت میکشم و گلاره چون خوشش نمیادو بوس معمولی ریز میدم=)) من برم فهلا
کلا نکن 🤨شب خوش

1401/07/2 - 01:03
B_DEL

:بووس خدافظ شاهین

1401/07/2 - 01:03
_hedieh_

🤨😑😐

درجواب :B_DEL

:بووس خدافظ شاهین

1401/07/2 - 01:04
Gelare

دفعه آخرت باشه ها شاهین
ازاین کارا انقد بدم میاداااااااا
مخصوصا با دوستام
حتی هادی هم ک پسره
جدی ميگما
نبینم دیگ ازت
اح اح🙄😒

1401/07/2 - 01:04
B_DEL

فشار بخور🖕

درجواب :Gelare

دفعه آخرت باشه ها شاهین
ازاین کارا انقد بدم میاداااااااا
مخصوصا با دوستام
حتی هادی هم ک پسره
جدی ميگما
نبینم دیگ ازت
اح اح🙄😒

1401/07/2 - 01:05
_hedieh_

گلاره وحشی میشود🤣

1401/07/2 - 01:05
Gelare

👍😶

1401/07/2 - 01:06
Gelare

اح اح احححححح
رو دوستام حساسم 🥲

1401/07/2 - 01:06
B_DEL

1401/07/2 - 01:06
Gelare

1401/07/2 - 01:06
_hedieh_

من برم بازی کنم شبتون بخیر

1401/07/2 - 01:07
B_DEL

تنها بازی میکنی گوزو

1401/07/2 - 01:07
Gelare

چی بازی سگ

1401/07/2 - 01:07
B_DEL

منم اون فیلمرو که هادی معرفی کرد دانلود کردم حسش نیست ببینم

1401/07/2 - 01:07
Gelare

ان شاالله ببازی

1401/07/2 - 01:07
Gelare

منم ببر بازی

1401/07/2 - 01:07
Gelare

هوییییییی

1401/07/2 - 01:07
_hedieh_

پابجی بنصب بیا بازی

1401/07/2 - 04:04
B_DEL

تو نت داری به اشتروک بذار

درجواب :_hedieh_

پابجی بنصب بیا بازی

1401/07/2 - 07:49
B_DEL

ا

1401/07/2 - 07:49
Bestlove000

فقد این کامنت=)):خخخ

درجواب :shahin

یه صلوات بفرستید و رو تبلیغا بکیلیکید دعوا نکنید=))

1401/07/2 - 08:29
_hedieh_

دو گیگ نت میخواد برا نصبش

درجواب :B_DEL

تو نت داری به اشتروک بذار

درجواب :_hedieh_

پابجی بنصب بیا بازی

1401/07/2 - 10:37
B_DEL

واسه پابجی؟؟!

1401/07/2 - 11:04
B_DEL

من فیلمام دو گیگ نمیشن😐😐

1401/07/2 - 11:04
_hedieh_

ولی پابجی دوگیگه تازع با فیلتر شکن هم کار میکنه

1401/07/2 - 15:16
fatme

کالافمو حذف کردم
هیق

1401/07/2 - 16:03
_hedieh_

کالافم دارم ولی سالی یبار بازی میکنم
کالاف هم دوگیگه

1401/07/2 - 16:08
fatme

کالاف خعلی خوبه:دی

1401/07/2 - 17:32
Bestlove000

خدایا شفاشون نمیدی ببر

درجواب :f-fatemeh

کالاف خعلی خوبه:دی

1401/07/2 - 17:39
_hedieh_

درجواب :f-fatemeh

کالاف خعلی خوبه:دی
پابجی بهتره😌

1401/07/2 - 18:23
hadi

1401/07/2 - 18:24
_hedieh_

جووون😍

1401/07/2 - 18:25
Bestlove000

سی ثانیه قبل اهنگه سه دیقه ای فرستاده
تو چجور ب این سرعت میگی جوووون :/

1401/07/2 - 18:26
_hedieh_

خب اهنگ پستم بود 😂

درجواب :Bestlove000

سی ثانیه قبل اهنگه سه دیقه ای فرستاده
تو چجور ب این سرعت میگی جوووون :/

1401/07/2 - 18:27
Bestlove000

قانع شدم🤣🤣

1401/07/2 - 18:27
_hedieh_

اورین 😂

1401/07/2 - 18:28

پربحث ها

داغترین ها

1. چقد شعربلدین؟؟ بیاین مشاعره کنیم تو دیدگاه این پست : 2. بازنشر نکردین دوباره میذارمش : بنده خدایی میگفت :بهتر نبود به جای اینکه 14 میلیارد هزینه ی ساخت ضریح امام حسین کن...یخرن 3. ترجمشو نمیگم:D 4. دوستان عزیزم مهلت شرکت در مسابقه تمام شد به دلیل اینکه تعداد شرکت کننده ها عدد فردی هست و نمیشه رده بندی و دو به د.....❤️ 5. {-95-}{-95-}{-95-} داخل دیدگاه های این پست میتونید باهم صحبت کنید متاسفانه فعلا ارسال پست خراب شده دارم میگردم ب...باشه 6. #سَـلامـ ...{-29-}{-35-} #مـُژدهـ ، #مـُژدهـ ...{-21-} #بِشِتابیـــد ...{-21-} اَوَلیـن مِهـمانـِ #صـَندَلـیِـ-...35-} 7. به والله قسم در این ایام توهینی به مقدسات ببینم کمترین جواب من نفرین است احدی که اعتقاد نداره غلط می کنه با سوا...اشید 8. #بـیـوطور💕 از‌میآنِ‌اشْڪٰال‌هِندسٖۍ‌عاشْق‌شِش‌گوشه‌ام...🌱 9. دوستان عزیز از فرداشب مسابقه هامون شروع میشه جهت شرکت در مسابقه ها حتما باید عضو گروه مسابقه باشید میتونید نظ... کنم 10. با عرض سلام خدمت تمامی کاربرای عزیز ساینا ما یک مسابقه رو تدارک دیدیم برای این هفته این مسابقه به این نحو هست که ه...علی❤ 11. ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی گر که جفا ،گر که وفا، از تو حذر نميشود داغ که دارد اين دلم، داغ تو و خیال تو " بی...#462 12. دل که رنجید از کسی,خرسند کردن مشکل است شیشه ی بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد ...#914 13. عزیزانی که برای خرید گوشی کمک کرده بودن دم همتون گرم گوشی امروز دست بچه ها رسیده معلمشون میگفت خیلی ذوق کردن خیلی ....jpg 14. " ' " ' " ' " ' " ' " ''' 15. اگه اجازه بدین می خوام یه تبلیغات پاپ آپ به شبکه اضافه کنم چون واقعا از پس هزینه هاش برنمیام دیگه ممنون :)

کاربران فعال

گروه‌های فعال

برچسب ها

شبکه اجتماعی ساینا · طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو